Vattna Svärmorstunga i Kruka Hemma

Vi kan vattna svärmorstunga för att ge växten bästa möjligt förutsättningar att växa. Det är ingen nödvändighet att besitta kunskap om mineraler, men det gör hela processen med bevattning något roligare. Vi kan också köpa “vanlig” växtnäring, och förvänta oss bättre resultat än utan eftersom att de tenderar att innehåll samtliga mineraler.

vattna svärmorstunga i kruka hemma

Kväve

Vi behöver vattna svärmorstunga med kväve eftersom att mineralen är en essentiell del i alla delar av växtprotein. Kväve anses vara den allra viktigaste mineralen. Den är även vital i produktionen av klorofyll, som ger svärmorstungan sin fina gröna färg. Kväve är extra viktigt i början av alla växter liv, eftersom att mineralen påskyndar utveckling av både rötter och blad – som behövs för vidare fotosyntes.

Fosfor

Fosfor är den andra, av de 3 viktigaste mineralerna för Svärmorstunga. Troligen med anledning av dessa påverkan på fotosyntesen funktion. Fosfor bör vi vattna med, eftersom att mineralen omvandla solenergi till kemisk energi. Den nya formen av energi är tillgänglig för svärmorstungan att använda. Fosfor spelar på så sätt en vital roll i direkt utveckling av rotsystemet.

Kalium

Kalium är den sista, av de 3 essentiella mineralerna som behövs för att vår Svärmorstunga ska leva hälsosamt. Vi behöver vattna med kalium eftersom att mineralen är delaktig i utveckling av växtprotein, fotosyntes men också i utveckling av växten immunförsvar mot diverse sjukdomar.

Utöver de 3 viktigaste mineralen nämnda ovan (kväve, fosfor och kalium) finns ytterligare 3 mineral värda att nämna. De är också viktiga, i sådan uträckning att alla växter behöver dem, men i olika uträckning.

Kalcium

Den första av de 3 viktigaste, men mindre viktiga mineralerna heter kalcium. Vi behöver vattna svärmorstunga med kalcium eftersom för att ge plantan sin spänst och stabilitet. Kalcium påverkar nämligen strukturen på cellerna som resulterar i att plantan bli mer resistent och härdig mot yttre faktorer. För växter primärt bestående av blad, är Kalcium extra viktigt. Dessutom balanserar kalsium phH-balansen i plantan genom att agera motpart för exempelvis för jord.

Magnesium

Ytterligare en mineral vi bör vattna vår svärmorstunga med är magnesium. Brist på magnesium visar sig exempelvis genom något gulare blad, men också genom att växten färgsättning bli något matt / svag. Symptom på näringsbrist relaterad till andra mineraler kan egentligen vara Magnesiumbrist. Magnesium är nödvändigt för att svärmorstungan ska kunna ta upp andra mineraler. Knepigt, jag vet!

Svavel

Den sista mineralen vi måste vattna våra växter med är svavel, som visat sig vara delaktigt i de allra flesta processer. Exempelvis produktionen av växtprotein, aktivering en enzym som påverkar växtens metabolism men också i produktion av klorofyll. Brist på svavel visar sig främst genom att yngsta bladet bli gulare. Svavel, till skillnad från kalcium bidrar till en växt med längre ph-värde.

Här kan du läsa mer om hur mineraler påverkar svärmorstunga!

Lämna en kommentar