vattan rosor

Vattna Rosor – hur ofta, när & med vilken näring?

Flera faktorer påverkar hur vi behöver vattna rosor – främst planteringsjodens förmåga att bevara fukt, men också säsongen och läget. Generellt behöver en rosenbuske upp emot 8 liter vatten i veckan.

Det är svårt att övervattna rosor – förutsatt att jorden är väldränerad. I regel behöver rosor – likt många andra buskar – ordentligt rotbevattning.

Rotbevattna rosorenbuskar med ca 8 liter vatten var 5 dag. Rotbevattning ger rosenbusken goda förutsattningar att utveckla ett ordentligt rotsystem. Rötterna spelar en helt avgörande roll i rosenbusken förmåga att ta upp vatten, men också att bevara reserver.

Rosenbusken tar upp vattnet, innehållandes näringen från jorden, och spelar en helt avgörande roll i rossornas utveckling. Näringsbrist, som exempelvis vissna blad, kan beror på andra orsaker än bristande bevattning.

Näring som rosor behöver:

  • Kväve
  • Fosfor
  • Kalium
  • Svavel
  • Bor
  • Zink
  • Koppar
  • Mangan
  • Järn
Vattning rosor med vissna blad.

För höga mängd salt kan exempelvis orsaka beläggning på rötter, men också knyta an till vattnet och försvara upptaget genom rosenbusken rötter.

Rosor gillar något surare jord, med ett ph-värde strax under 6. Surare jord med längre ph-värde gör mineralerna i jorden med tillgängliga för rosenbusken.

Kruka inomhus

Vi behöver vattna rosor inomhus i kruka när översta lagret jord visar tecken på torka. Krukan vi planterar rosenbusken i inomhus är en begränsning för resnbusken.

För att kompensera denna begränsning, och vattna för att möta rosenbusken behov – behöver vi iställlt vattna extra ofta. Jorden bör vara lucker och fuktig – aldrig torr.

Utomhus

När vi vattnar rosor utomhus i exemepvis trädgården vattnas växten annorlunda än inomhus. Rosenbuskar, precis som övriga buskar, behöver ett ordetnligt utvecklat rotsystem för att trivas, blomma och växa vidare.

Därför behöver vi rotbevattna rosenbuskar utomhus, för att tillgodose de allra djupaste rötterna med fukt – därigenom näring som ger kraft för forsatt utveckling.

Diskvatten / Såpa

Inget diskavatten är det andra likt – därför är det svårt att avgöra om rosor klarar av att vattnas med diskvatten / gråvatten. Diskavatetn är däremot inte rekomenderat vid bevattning av rosor.

Rosor behöver näring för att växa – och inte speciellt mycket salt och blekningsmedel, som diskmedel ofta innehåller. Om du ändå ska vattna rosor med diskvatten / gråvatten – bör ditt diskmeddel / tvål vara av mildare karaktär.

Destillerat vatten

Det går att vattna rosor med destilerat vatten. Destillerat vatten innehåller mindre orenligheter än vanligt kranvatten – däremot filtreras även viktigare mineraler bort vid destilering.

Att enbart vattna rosor med destillerad vatten är ingen bra idé – utan att tillsätta extra näring, antingen i vattnet eller i jorden. Hur du tillför näringen spelar ingen roll.

Pool  / spabad / Klorvatten

Det är inte rekomenderat att vattna rosor med poolvatten / vatten från spabad. Anledningen är halten av klor och kloret påverkan på växtlighet – som rosor.

Rosorna kan klara av estaka bevattning av klorvattten från pool / spabad, bäst förutsättningar för ordentligt blommning kommer däremmot inte från klor som primär näringskälla.

Äggskal / äggvatten

Det är vanligt att tillföra äggskal i jorden intill rosor – däremot är äggvatten mindre förekommande. Anledningent ill varför äggskall tillförst i planteringsjorden kring rosor beror äggskalens höga halter av kalcium.

Kalsium har visat sig väldigt effektivt mot svarta prickar på rosenbuskar. Tillsätt kalsium genom att mala äggskal och sprinkla runt stammen – vattna sedan för att göra näringen från äggskalen tillgängliga för rosen.

Vattna på Kväll

Det är fördelaktigt att vattna rosor på kvällen, istället för på morgonen. Anledningen är att vår vattning lättare evaporerar under dagen när planteringsjorden är varmare och träffas direkt av solljus.

Till och från kan bevattning på själva rosorna vara fördelaktigt för att avlägsna diverse insäkter och eventuellt skadedjur. Det är viktigt att rosorna – egentligen hela busken – hinner torka innan natten för att minska reisken för svampangrepp, andra sjukdomar. bakteriebildning etc.

Vattna under Våren

Vattna rosor på våren i väldränerad och lucker jord för att undvika att rötterna börjar ruttna. Det är extra viktigt i början av livet i den nya planteringsjorden.

Vattna ordntligt var tredje dag för att mina eventuell stresspåverkan en omplantering från kruka bidrar till. En stressad rosenbuske etablerar sig snabbare med mycket fukt.

Vattna rosor på våren i en jordblandning innehållandes näringsrik planteringsjord anpassad för rosor – bland gärna in ytterligare kompost, gödsel, benmjöl, perlit och grus. Denna jordblandning i kombination med ett soligt läge ger rosen bäst förutsättningar att blomma mycket och länge

Vinter

Under varmare dagar bör vi – om möjligt – vattna rosor även under vintern. Men enbart i de vall jorden är uppebart torr.

Vattna rosor i Vas

Vattna under Hösten

Du ska givetvis vattna rosor på hösten också. Hur mycket vatten rosorna behöver beror på dessa storlek, hur jorden är komponerad och hur varm sensommaren / hösten är.

En etablerar ros – som stått i mer än 1 sommar – behöver vattna ca 1 gång i veckan, mendan nyplanterad rosenbuske bör vattna 2 gånger i veckan. Vattna med ca 8 liter vatten för at ordentligt rotbevattning.

På hösten behöver rosor beskäras – hur en sådan går till akn du se här:

Bräckt vatten från Östersjön / Mälaren / Saltvatten

Natriumjonerna som frigörs när salt ifrån bräckvatten och havsvatten löses upp är anledningen till att många rosor dör. Det beror på att dessa “knuffar undan” viktiga mineraler i jorden – som rosor behöver absorbera för att överleva.

Några av mineralerna som blir svårare för rosorna rötter att ta upp när vi vattnar är magnesium, kalsium, kalium. Bristen på dessa mineraler leder till diverse oönskade symptom bland annat vissna blad och svarta fläckar på rosornas gröna blad.

Det är även bra att vattna rosor med vatten från mälaren – även om detta inte är optimalt, varken för vattenståndet eller rosorna. Det finns gott om vatten i mälare – och inte brist är närtid är att förutspå. Däremot kan bevattning under stekhet sol vara onödigt, då majoritetn av vattnet evaporerar.

Droppslang – skonsam bevattning av rosor.

Vattna gärna rosor med droppslang. Anledningen till varför vi bör vattna rosor med vattenslang bottnar i att rosenbusken är känsligare för bakteriella angrepp som uppstår när vi vattna ovanpå blad och blom.

Tänk på att inte vattna rosor med droppslang för ofta – och istället vattna ordentligt när det väl sker. Anledningen är för att rosor föredrar ordentlig rotbevattning och sedan flera dagar utan vatten.

När vi vattnar med droppslang undviker vi att fuktighetgöra busken blad och blommor. På så sätt minimerar vi risken för diverse bekteriella tillväxt som attraherar skadedjur och övriga insekter.

Järnsulfat / järnrikt vatten – mot gula blad

Vattna gärna rosor med järnrikt vatten eller järnsulfat i de fall bladen blir något gulare – med tydligt gröna vener. Järn spelar en viktigt roll i rosorna produktion av klorofyl som ger växtlighet sina klara färg.

Orsaken till gulare blad och gröna vener kan också beror på övervattning. För att undersöka om du behöver vattna med järnsulfat eller annat järnrikt vatten ska du också inspekter rötterna på rosenbusken.

Ett tydligt symptom på en rosenbuske som inte mår bra – är när fuktighetshalten i jorden efter normal bevattning bli för hög. Rötterna ska normalt sett suga åt sig vatten – något som exempelvis ett svampangrepp eller ruttnande rötter kan förhindra.

Lökskal – förbättra Rosjord

Det är rekomenderat att vattna rosor med lökskal, så spara alltid skalet istället för att slänga det. Lökskoal tillför mängder med antioxidanter, vitaminer och mineraler.

Vattan med lökskal genom att mala ner skalet till ett fins pulver. Därefter strö över pulvret i joren och vattna, så att näringen från lökskalet når hela vägen ner till de djupaste rötterna också.

Anledningen till varför lökskal fungerar ypperligt som extra näring till jorden beror till stor del av dessa antioxitativa egensker. Löskalet har agerat som lökens försvarar, och varit den del av löken med absolut bäst näringsprofil.

Vattna med varm, kallt och ljummet vatten

Rekomenderat är att vattna rosor med ljummet vatten för att åstadkomma minsta möligt stress på rosenbusekn. Kallare vatten fungerar bättre under varma dag – där rosorna istället kan få stresspåslag av värme / torka.

Se till att vattna rosorna med ljumet vatten underifrån för att undvika onödigt baktierbildning på bladen och blommorna.

Vattna med Ättika / Äppelsidervinäger / Citronvatten

Det går bra att vattna med ättika, äppelsidervinäger eller annan vinäger i syfte att sänka ph-värdet i jorden Ett längre ph-värde gör minerale i jorden mer lättillägångliga för rosorna.

Ättika och äppelsidervinäger till för – i sig jsälva – inte speciellt mycket näring. Även citronvatten fungerar bra för att sänka ph-värdet i jorden.

Vattna inte för ofta med äppersidervinärger eller ättika, och se alltid till att vattna med en utspädd lösning. 2 matskedar per liter vatten räcker gott och väl!

Nässelvatten – Gödsel från naturen.

Nässelvatten är den överlägset bästa och natulriga näringen för rosor. Anledningen är att nässlorna näringsprofil är fenomenal – både för blandor och för oss människor. Vi gör istället te på brännäslor.

Gör ditt egna nässelvatten genom att samla brännässlor i en tunna och täck med vatten. Förslut tunnan och vänta i 14 dagar. Öppna inte för ofta – och förbered dig på en något intensiv och motbjudande luft! För at vattna rosor med nässelvatten rekomenderas att späda ut lösningen med 10 delar vatten.

Nikotin – Naturligt växtskydd

Nikotin används som naturligt skydd mot angrepp från diverse insäketer, skadedjur men också växtätande djur som rådjur etc. Denna studie visar att tobaksplantor med nikotin hade ett bättre försvar än plantor utan.

Vi rekomenderas inte att vattna rosor med nikotin, däremot kan vi bespruta rosor. Anledningen till varför besprutning med nikotin är rekomenderat beror på att rosorna inte ska äta – till skillnad från exemeplvis tomater och andra grönsaker.

För att göra din nikotinblandning behver du ca 2,5 dl tobak och 4 liter vatten. Låt tobaken dra åt sig nikotinet inann du sprayar rosorna. Processen går fortare i varmt vatten – likt bryggning av te.

Neemolja

Neemolja är vanligt föreommanden och går utmärkt att använda på rosor – däremot är det inget att vattna med. Istället allpicerar vi neemolja på rosor genom att spray en utspädd lösning.

Neemolja används på rosor för att minska risken – och motverka – angrepp av såväl svamp som skadedjur.

Var försöktigt när du anävnder neemolja eftersoma tt vissa växter kan reagera negativt. Prova att spray neemlösningen på en lite del av plantan först, innan hela växten behandlas. Du behöver inte spraya hela växten med neemoljan.

Den aktiva substansen i Neemolja är Azadirachtin och tränger in i rosenbusken vener, och sprider sig på så sätt genom växten självmant.

Nematoder som ekologiskt Bekämningsmedel

Det går att vattna rosor med nematoder. Nematoder används som ett ekologiskt alternativit till dagens kemikaliska bekämningsmedel. Även om rosorna inte planerat att ätas – så mår jorden och växten bättre av en giftfri miljö.

Nematoder är små maskar som bli upp till 1 mm i storlek. Maskarna går att köpa i enstaka trädgårdbutiker – och öppnat förbackning behöver förbrukas direkt.

Nematoder bekämpar skadedjur och insekter genom att orska blodförgifning hos insekterna. Nematoder bör med fördel användas på våren – när skadedjuren är unga och extra känsliga.

Guldvatten – utsätt Urin till vattning av Rosor

En av de bättre metoderna vårda rosor är att vattna med urin eller guldvatten som är utspätt urin med 10 delar vatten. Urin innehåller mängder av kväve, kalium och fosfor som alla spelar en betydande roll i rosenbusken hälsa.

Det kan kännas märkligt att vattna rosor med urin. Det är döremot ett av de allra bästa tipsen för näringsrik gödning. Förutom att innehålla mängder med mineraler, så finns tillräckliga mängder med alla vitaminer du fr i dig genom din kost. Använd urin som är bland de bästa näringstillskottet för rosor, istället för att spola iväg tillgången till reningsverket.

För att vattna rosor med urin – utan att sprida oönskad lyft men bibehålla god näringshalt – späd alltid ut med 8-10 delar vatten. På så får rosorna näringen som behövs, utan att området luftar urin.

Lämna en kommentar