Vattna Rosmarin

Vattna Rosmarin

Vattna rosmarin innan jorden i krukan bli snustorr. Räkna med att behöva vattna var 3e dag, men det varierar på klimat och säsong. Mer på sommaren, betydligt mindre på viterna. Vattna mycket när du väl vattnar, men säkerställ att jorden får dräneras efteråt. På så sätt kan du vattna mindre ofta.

Så gör du för att vattna Rosmarin:

 1. Omplantera

  Den här punkten gäller främst när vi vill börja odla rosmarin som vi köpt färdig i affär. Rosmarin en storlek i förhållande till jordmängden behöver förbättra, genom en omplantering till större kruka med dränering. Det är absolut inget akut, men kommer att underlätte avsevärt- Delvs pga av förmågan att hålla mer vatten, men också all ny näring som tillkommer med nya jord.

 2. Vattna innan torrt

  Rosmaring behöver vattnas innan den dess jord har blivit till – men inte torr rakt igenom hela krukan. En bra metod att identifiera torr jord är pressa lite lätt på jorden. Torr jord är ofta stum, med fuktigare jord är lite spänstig. Skillnanden är små, speciellt i små krukor. En annan metod är att lyfta på krukan för att känna dess vikt. Torr jord väger knapp någonting alls. Låt dig inte luras av att ytan är torr – där torkar nämnligen jord ut först.

 3. Vattna efter läge / säsong

  Rosmarin växer inte året om, men kan definitivt överleva och se fin ut även på vinter. Läget och säsongen påvekar behövet på vatten – främst pga av fotosyntesen. Den ökar när rosmarinen träffas av solljus, och förbrukar då naturligt mer vatten. Temperaturen påverkar fuktigheten främst genom att orska mer eller mindre evaporering av vatten från jorden.

 4. Vattna långsamt

  Har du någonting märkt att torr jord kan “skjuta undan” vatten – eller att vatten kan rinna på torr jord utan att absorberas? Det är precis vad som sker i krukan när vi vattnar för fort. Torr jord som vattnas mycket och snabbt resulerar i att vattnet hinner nå dräneringshålet innan det hunnit absorberas av rötter och jord. Det är rekomenderas att ställa rosmarin i en balja och låta den vattnas underifrån. När det översta lagret av jord i krukan känns fuktig är vår rosmarin ordentligt vattnad.

 5. Dränera

  Det lämpligaste sättet att ge rosmarin rätt mängd vatten är att rotbevattna ordentligt. Det innebär i sin tur också, att en del vatten kommer att lämna krukan när vi lyfter den. Detta vatten är överflödigt och ingenting som varken jorden eller rötterna vill ha. Därför ska vi heller inte tvinga de att absorbera vattnet – låt det istället rinna av ordenligt. Jorden längst ner i grukan tenderar att bli väldigt fuktig, vilken kan orsaka rötter som ruttnar – någo vi helt unviker eftersom att de tillslut tar kol på vår rosmarin.

Vanliga frågor om att vattna Rosmarin i Kruka

Hur ofta behöver man vattna rosmarin?

Vi behöver vattna rosmarin tillräckligt ofta mellan varje tillfälle för att undvika att jorden i krukan torkar ut helt – rakt igenom. Det innebär att vi bör vattna omring var 3:e dag, men det varierar beroende på klimat och säsong. Ett varmare klimat med mycket sol kan innebär bevattning varje eller varannna dag. Medan vintersäsongen, även i solljus behöver vattnas betydligt mindre ofta.

När behöver man vattna rosmarin?

Vi behöver vattna rosmarin när jorden blivigt avsevärt mycket torrare – än de var precis efter att vi vattnat senaste – men innan den blir snustorr. Det enklaste sättet är veta om vi behöver vattna rosmarin eller inte, är att pressa lite lätt på jorden. En spänstig jord behöver inte vattnas. Pressa inte för hårt, och låt dig inte luras av att ytan är torr!

Hur mycket behöver man vattna rosmarin?

Hur mycket vi behöver vattna rosmarin med varier på krukan den står i. Däremot kan vi tillämpa en regel för bevattning – jorden bör vara fuktig, speciellt längt ner. Genom att ställa vår rosmarin i en balja med vatten, och invänta att ytan bli fuktig, så vet vi att tillräckligt med vatten absorberads av rötter och jord. På så sätt behöver vi inte bevara oss över att vattna rosmaring med “rätt mängd” – istället låter vi den bestämma själv.

Behöver man vattna rosmarin med näring?

I regel behöver man inte vattna örter – inklusive rosmaring med näring. Däremot är det rekomendera om du sår egen rosmarin. Näring får örter att växa väldigt mycket snabbare, men på bekostnad av att örten blir vattnignare och tappar i smak. När vi vattnar med näring – vilken vi såklart kan göra också – bör vi tillsätta hälften, eller 1 fjärdedel av den rekomenderade mängde näring per mäng vatten. Läs på baksidan av din näringslösning.

Lämna en kommentar