Vattna Palettblad i Kruka

Vi behöver vattna palettblad i kruka med god dränering. Plastkruka är att föredra före exempelvis lerkruka, eftersom att fuktigheten bevaras bättre i plast, än lera som är ett levande material som konkurrerar om vattnet.

vattna palettblad i kruka vinter

Hur ska man vattna palettblad?

 1. Känn om torrt

  Palettblad föredrar att stå i fuktig blomjord och behöver därför vattnas relativt regelbundet med kortare intervaller. Det varierar dock mycket mellan palettblad eftersom att de tenderar att se väldigt olika ut.

 2. Undersök näringsbrist

  Vi tenderar att inte behöva vattna palettblad med extra näring. Oftast beror diverse defekter på mängden vatten (för mycket eller för lite) – medan färgskiftningar nästintill uteslutande beror på mängden solljus. Det är rekommenderat att göra en snabb inspektion vid varje bevattningstillfälle.

 3. Rotbevattna

  I allra flesta fall mår palettblad bra att bli ordentligt rotbevattnade, istället för att vattnas sporadiskt med små mängder vatten. Vi rotbevattnar antingen genom att att ställa växten under rinnande vatten, tills att klart vatten rinner ur dräneringen. En annan metod är att ställa palettbladet i en balja med vatten, och på så sätt vattna underifrån.

 4. Dränera

  När vi vattnat palettbladet ordentligt är dränering ett måste. Rötter som står i för mycket vatten börjar – nästintill – garanterat att ruttna. Konsekvenserna blir symptom på diverse näringsbrist – som inte kan läsas med näring, eftersom att det är rötternas upptagningsförmåga av näring som fallerat.

 5. Observera

  Vi kan lära oss mycket av att vattna palettblad olika, men det kräver att vi experimenterar och observerar. Bara du kan bli expert på att vattna just ditt palettblad – eftersom att klimatet hemma hos dig är avgörande för eventuella anpassningar.

Hur ofta ska man vattna palettblad?


Hur ofta vi behöver vattna palettblad varierar beroende hur växten stor planterad, med alltifrån typ av jord, palettbladets storlek i förhållande till kruka men också årstid.

Vi behöver vattna palettblad tillräckligt ofta för att hålla planteringsjorden fuktig, utan att förbli dyngsur längre period efter vattning.

Ett etablerat palettblad, som står i förhållandevis likvärdig kruka (storleksmässigt) tenderar att täcka jorden. Det resulterar i att fuktigheten bevaras inom palmbladets ekosystem.

Det gäller däremot inte palettblad som formats till träd, där planteringsjorden istället står exponerad mot solljus. Sådana förutsättningar kräver med bevattning – än tidigare exempel.

Vattna Palettblad Inomhus


Palettblad inom hur behöver vattnas ca var 2-3 dag beroende på klimat. En varmare plats, exempelvis under ett element, tenderar att kräva oftare bevattning.

Hur ofta vi behöver vattna inomhus varierar också beroende på hur etablerat palettbladet är.

En stickling, men mycket exponerad jord, behöver vattnas oftare eftersom att vattnet evaporerar i större uträckning.

Hur ofta vi behöver vattna palettblad inomhus är däremot betydligt mer förutsägbart än bevattning utomhus.

Vattna utomhus

Hur ofta vi behöver vattna palettblad utomhus varierar i mycket stor utsträckning, främst beroende på hur väl växten kan bevara fukt i blomjorden. Vattna palettblad med ordentlig rotbevattning 1 gång i veckan kan räcka.

Men det gäller inte sticklingar som står ute, eftersom att de saknar blad som skyddar mot direkt solljus som evaporerar vattnet.

Palettblad gillar inte för mycket direkt solljus, så viss förutsägbarhet finns gällande bevattning utomhus. Det viktigaste är att känna efter till en början, därefter lär vi oss vilka krav palettbladen ställer på att bli vattnade – i det specifika klimatet.

Vattna Sticklingar

Vi behöver vattna sticklingar oftare, och med mindre vatten – än etablerade palettblad. Det beror på att rötterna inte är djupa, så vattnet behöver inte tränga ner speciellt djupt.

Anledningen till varför vi behöver vattna stickklingar ofta beror på evaporering. En lite mängd vatten per bevattning torkar snabbt upp, och behöver fyllas på igen.

Att vattna med mer vatten gör blomjorden fuktigare, men betyder inte att fuktigheten finns tillgänglig för sticklingen små rötter.

Vattna Palettblad under Vinter

Ett stort palettblad behöver mer ljus för att tillgodose sitt behöv av exempelvis klorofyll.

Eftersom att sol, åtminstone i Sverige, är e bristvara vintertid – så behöver vi göra allt vi kan för att underlätta “överlevnad”.

För att underlätta en övervintring behöver vi veta ett och annat om fotosyntes. Egentligen inte så mycket förutom att behovet av vatten och solljus korrelerar. Mer solljus innebär ett större behov av vatten.

Eftersom att våra palettblad får mindre solljus under vinter, sker därför fotosyntes i mindre utsträckning.

Allt, som i sin tur, leder till längre förbrukning av vatten – som används för att transportera näringslösningen genom växten.

Palettblad behöver därför vattnas avsevärt mycket mindre under vinter. Vi kan öka chansen för god övervintring genom att klippa toppar, och plantera sticklingar.

Det minskar behovet av vatten, men också solljus – som bidrar till enklare överlevnad under vintertid.

Vattna Palettblad med Näring

Det är till stor fördel att vattna palettblad med näring, men inte hur som helst. Om vi exempelvis glömt att vattna växten under en period – bör vi förutom att vattna – avstå från att tillsätta näring. Detta eftersom att uttorkade rötter är känsliga och kan reagera negativt på för koncentrerad näring. Hur som helst! Min poäng är att lite mineralkunskap gör omhändertagande av palettblad lite roligare. Vi behöver absolut inte bli experter på mineralen, eftersom att näringslösningar på handelsträdgård, har löst det “problemet” åt oss.

Kväve

Kväve anses vara den viktigaste mineralen för samtliga växter, och så även för Palettblad. Anledningen till varför vi bör vattna med kväve beror på mineralens delaktighet i flera delar av växten utveckling. Några exempel är utveckling växtprotein som vars påverkar på unga plantor är helt avgörande. Lika så iblandningen i växten metabolism som möjliggör effektiv transport av energi genom hela plantan. Men också mineralens inblandning i tillverkningen av klorofyll, som ger palettblad sin fina färg.

Fosfor

Fosfor är, precis om kväve, också inblandad i fotosyntesen som sker inom palettblad. Mineralen är med och hjälper till i produktion av essentiella oljor och socker. Fosfor har också en betydande roll i transporteringen av energi inom växten – dvs. metabolismen. Ytterligare en anledning till varför vi bör vattna med fosfor har att göra med mineralen positiva påverkan på blomning. Även om vi helst undviker blommor på palettblad eftersom att de tar oerhört mycket energi från bladens utveckling.

Kalium

Den sista mineralen, av de 3 viktigaste är Kalium. Denna mineral är vital i produktionen av växtprotein, men också en välfungerande fotosyntes. Kalium används bland annat i utvecklingen av palettbladens immunförsvar och gör den mer resistent mot sjukdomar. Brist på kalium visar sig genom att venerna tappar färg, ofta redan vi stammen, men brukar inte synas förrns på bladen.

Utöver de 3 essentiell mineralerna finns ytterligare 3 som är viktiga. Dessa tre är kalcium, magnesium och svavel.

Kalcium

Vi bör vattna palettblad med kalcium eftersom att mineralen spelar en viktig roll i utvecklingen av starka celler. Starka celler leder, i sin tur, till en växt med ökad resistens mot yttre faktorer som exempelvis vind, kyla och angrepp. Kalcium har också en inverkan på transporteringen av energi inom palettbladet – en viktig process som säkerställer hela växtens tillgång till näring.

Magnesium

Palettblad vars färg övergått till något mattare, eller ljusare nyans bör vi vattna med Magnesium. Anledningen beror på mineralen viktiga påverkan på tillverkningen av klorofyll – ämnet som ger blommor sin fina färg. Symptom på diverse annan mineralbrist kan egentligen vara brist på magnesium, eftersom att magnesium behöver för att växter ska kunna ta upp flera andra mineraler.

Svavel

Den sista mineralen, som tillhör de viktiga – men inte viktigaste – är svavel. Vi bör vattna med svavel eftersom att mineralen är aktiv i majoriteten av vital processer inom palettblad. Bland annat genom produktion av växtprotein, aktivering av enzym som påverkar metabolismen men också i utvecklingen av rotsystem och allmän resistens.

Lämna en kommentar