Vattna Morot i Pallkrage

vattna morot i pallkrage

Vattna morot i pallkrage när de översta lagret med planteringsjord torkat ut – ungefär var 3:e dag. Planteringsjorden är förmodligen forfarande fuktig längre ner – så morötterna överlever några dagar till. Vattna förslagsvis med hink eller kanna för att kontrollera mängden vatten som går in i pallkragen eftersom att dränering kan vara ett problem. Tillsätt näring i jorden innan du sår morötterna, och flytande näring vid midsommar.

Odla Morot i Pallkrage

Planteringsjorden vi använder för odling av morötter bör vara luft och väldränerad – med andra ord motsattsen till lerig jord. Tillsätt gärna mängder med perlit, sand och kompost för att undivka att jorden bli tung efter 2-3 bevattningar. Det kommer försvåra tillväxtmöjligheterna för våra morötter – både genom att tynga och bekränsa uteckling fysiskt, men också genom att göra jorden konstant blöt istället för fukitg.

När du sår morot från frö, dirket i pallkrage rekomenderas att översta skicktet täcks med jord rik på kväve. Detta för att underlätta för våran frön att börja gro, djupare i gjorden behöver kalcium, fosfor och magnesium för att stödja utveckling av rötter – dom en morot faktiskt är. Det går också bra att täcka pallgragen med tidningpapper till en början, för att bevara fukt – men inte längre än 5 dagar. Fröna bör ha börjat gro vid den tiden.

Så gör du för att odla och vattna morötter i pallkrage

  1. Känn om torrt

    Vattna inte morrötter innan det översta lagret jord torkat ut – dvs de översta ca 3-5 cm. Planteringsjorden i våra pallkragar varierar i sin förmåga att bevara fuktighet. Det innebär att jorden i din pallkrage kan torka ut snabbare, eller långsammare – än exempelvis grannens. Vad som avgör hur fort platnteringsjorden torkar ut har bland annat att göra med mängden perlite, kokosfiber eller sand i jorden. Klimatet spelar givetvis en betydande roll också, där ett soligt läge snabbare torkar ut jorden.

  2. Inspektera

    En pallkrage fylld med morötter är bättre skyddad mot diverse ankrepp, än om de var planterade på friland – men sämre jamför med en kruka / hink hella i vardagsrummet. För att minska risken att skadedjur eller tecken på näringsbrist få fäste på våra morötter bör vi inspektera nogrannt i samband med bevattning. Vi kan bättre förberedd en morotsodling genom att exempelvis plantera morötter med örter, för att hålla de vanligaste skadedjuren på avstånd. Blad som visar giverse missfärgningar bör tas på allvar – det kan vara näringsbrist, vattenbrist, övervattning eller ibland också köldskador.

  3. Rotbevattna

    Vi vill rotbevattna våra morötter. Med en sådan rotbevattning menas att vattnet når de djupaste delarna av moroten. Däremot finns vissa svårigheter med denna typ av bevattning i pallkragar utan dränering. Det kan vara svårt att veta när pallakrägen är “full nog” – utan att lämna moröttern ståendes i vatten. Det sker oftas när pallkragens insida täcks med svart planteringsduk för att minska risken för ogräs. Känn efter i jorden till en början, för att lära sig hur mycket vatten som går åt. Det går bra att använd vattenkannor eller hinkar, för att bättre ha koll på mängden vatten som går ner i pallkragen.

Vanliga frågor om att vattna Morot i pallkrage:

Hur ska man vattan morot i Pallkrage / Växthus?

Hur vi bör vattna morot i pallkrage / växthus varier något beroend på planteringsjorden eftersom att den – antingen binder eller dränerar fukt olika mycket. I regel bör vattna morötter i pallkrage och växt hus ordentligt – dvs blöta ner planteringsjorden ordentligt och sedan låta den dränera. Anledningen till varför vi vattnar ordentligt, istället för lätt och sporadiskt beror på att vattnet ska ner till de djupaste rötterna. Vid lätt bevattning – speciellt under sommare – hinner vattnet avaporera om de enbart ligger på ytan. Det medför att varken toppen eller botten av rötterna får vatten. Morötter i växthus be

Hur mycket ska man vattna morot i Pallkrage / växthus?

Övervattning är den främsta enlekdningen till att morötter dör. Vattnet används generellt sett mer effektivt i pallkrage med tillhörande fiberduk eller i växths. Det beror på att luftfuktigheten i klimatet där vi odlar morötter ökar. Det innebär dock inte att vi ska vattna våra morötter mindre, eftersom att vattnet fortfarande lämnar jorden. Viktigt att känna till, gällande att vattna morötter i pallkrage, är att dränering saknas, i de fall vi täcker innersidorna med en planteringsduk. Duken säljs oftas i samband med pallkrage. Dränering är helt avgörande eftersom att vi annars enklare kan övervattna våra morötter.

När ska man vattna morot i Pallkrage?

När vi behöver vattna morötter varierar, men i regel bör vi vattna när de översta 3-5 cm av planteringsjorden torkat ut. Efter att moroten börjar etablerar blad klara plantan längre perioder utan vatten, utan att dö – men bör vattnas regelbundet för bästa möjliga skörd. Pallkragar rymmer mängder med vatten som gämmer sig längst ner i pallkragen – speciellt när använder djupare pallkrage för morotosodling.

Hur ofta ska man vattna morötter i pallkrage?

Hur ofta vi bör vattna morötter i pallkrage beror nästan uteslutande på klimatet. En pallkrage i gassande sol kan behöver vattnas dagligen, medan motsvarande i skuggigt läge kan behöva vattnas var 3e dag. I varierar bevattning också, då klimatet genrellt sett är betydligt fuktigare. Det är inte rekomenderat att vattna morötter efter någon annans schema – istället behöver vi anpassa vattningn efter vårt egna klimat. Även vårt klimat varierar, eftersom att vädret skiftar mellan veckor och säsong. Vill du behöva vattna mindre ofta rekomenderas ett självbevattningssystem.

Behöver man vattna morot i pallrage med näring?

Morötter mår bra av extra näring, men behövet av mineraler varier beroende på dess mognad. Exempelvis behövs mer kväve i såsjorden för att hjälpa våra frön att gro, medan fosfor, magnesium och kalcium behövs för att få själva morötterna att växa sig stora. Det innebär att vi kan förbereda jorden i skickt, om vi vill så morrötterna direkt i pallkragen.

Ska man tillsätta sand till morötter i pallkrage?

Vi behöver ha en planteringsjord som är dränerad för att inte riskera att morotens rötter börjar ruttna och förstör morötterna. Därför passar sand ypperligt bra i pallkrage. Utöver att ha sant i jorden får den gärna vara lucker och väldränerad. Eftersom att vi vattan morötter ordentligt behöver överflödigt vatten kunna lämna jorden – så att rötterna inte dränks. Det kan vara lite svårt att veta exakt när rötterna och jorden fått tillräckligt, men genom att sätta grus i botten av pallkragen kan vi skapa oss en säkerhetsmarginal mellan fukt och rötter.

Lämna en kommentar