Vattna Morot i Kruka / Hink

vattna morot i kruka och hink

Vi behöver vattna morot i kruka / hink oftare än i exempelvis pallkrage eller friland. Det beror på att en kruka / hink kan hålla mindre vatten och uppnå högre temperaturer som får vattnet att evaporera snabbare. Utomhus vattnas morötter i kruka / hink i genomsnitt 2-3 gånger i veckan, medan inomhus mer åt 2 gånger / vecka. Vattna rikligt med vatten, låt dränera – tillsätt extra kväve och fosfor för bättre utveckling.

Så gör du för att vattna morot i kruka / hink:

 1. Känn om torrt

  Vi behöver inte vattna morötter om jorden känns fuktig från senaste bevattnignen. När jorden ca 3 cm under ytan känns torr bör vi vattna. Hur ofta vi behöver vattna morot i kruka / hink kan variera avsevärt beroende på klimat. Mängden solljus och temperatur påverkar avaporeringen, och fotosyntes, som är starkt bidragande faktorer till att planteringsjorden torkar ut. Spänstig jord har tillräcklgit med fukt kvar, medan sum jord behöver vattnas. Det går också bra att lyft på kruak för att känna dessa vikt. En rott kruka / hink väger betydligt mindre än en fylld med fuktig jord.

 2. Undersök bladen

  När vi ska vattna morötter i kruka / hink kan vi lika gärna undersöka hur bladen mår. Anledningen till varför vi bör göra undersöka bladen är främst för att identifiera eventuella brister – som exemeplvis missfärgning eller skadedjur. Inomhus tenderar våra morötter att klara sig väl från skadedjur – däremot är risken för näringsbrist större. Det beror på att jorden vi brukar använda – planteringsjorden från trädgårdhandel – inte är lika näringsrik som planteringjord utspädd med exempelvis kompost. Det är vanligare att trädgårdodlare har tillgång till kompost, än hemmaodlaren – men behöver givetvis inte stämma för dig!

 3. Rotbevattna

  När vi väll ska vattna morötter bör vi göra det ordentligt med sk rotbevattning. All planteringsjord behöver bli återfuktad för att säkerställa bästa möjligt förutsättningar för morötterna. När vi vattnar bör vi därför drönka jorden med vatten – för att sedan låta den dränera. Det är extra viktigt när vi planterar morötter i kruka / hink – eftersom att jorden lättare torkar ut – än på friland eller pallkrage.

 4. Dränera

  Planteringsjorden bör vara väldränerad – likaså kruka / hink – för att minimera risken att morötterna står i blöt och börjar ruttna. Ibland kan jorden förbli fuktig längre än vi önskar. Det beror oftast på att jorden är lerig. Både lerig jord och jord utspädd med exempelvis perlit eller kokosfiber är bra på att bevara fukt. Däremot växer inte morötter speciellt bra i odränerad och lerig jord. Se till att allt överflödigt vatten lämnar kruka / hink, och att jorden förblir något fluffig med tiden.

Vanliga frågor om att vattna morot i kruka / hink:

Hur väljer man rätt kruka / hink för att odla morötter?

Det har säkerligen inte undgått någon – att morötter växer djupare än många andra grönsaker pga av deras form och skepnad. Det stället vissa krav på kruka / hink vi planterar och vattnar morötterna i. För att lyckas med din morotsodling behöver vi välja kruka utifrån de morötter vi valt att plantera. Men är inte alla samma, tänker du? Nej, det finns morötter som är kortare, och sådana som är längre. Läs på baksidan av fröförpackningen och välja kruka utifrån hur långa moröttern förväntas bli. En kruka / hink som är grundare än morötternas förväntas längd påverkar inte dess smaka, men kommer att påverka formen. Morötterna kommer att vika sig när de “krockar” med krukan – utöver det påverkas de inte alls.

Vilken är bästa jorden för morötter i kruka / hink?

Jorden vi planterar våra morötter i är nästintill helt avgörande för huruvid vi får god skörd eller inte. Lägg därför ner lite extra kraft på att köpa eller komponera en fördelaktig jordblandning. Det behöver en väldränerad jord, men mycket näring som dessutom håller tillräckligt med fukt. Det innebär att planteringsjord, i kombination med extra kokosfiber (eller perlit) och ungefär 1/10 del sand tenderar att fungera bra. För att optimera förutsättningar bör vi också tillsätta kompost för näringens skull. Med en sådan mix bör du förvänta dig en riklig skörd – förusatt att krukan / hinken står placerad i solen och att jorden får regelbunden bevattning.

Hur ska man vattna morot i kruka / hink?

Hur man ska vattna morot i kruka / hink varierar beroende på hur etablerad moroten är. Men oroa dig inte, det är itne komplicerad. Morotsfrön som sås direkt i kruka / hink behöver regelbunden bevattning, men ytter små mängder. Här gäller det att vattna ofta, men lite – enbart så att planteringsjorden förbli återfuktat så att fröna kan böra grö. När morötter är mer etablerade ändrar vi till riklig bevattning – med längre mellan bevattningstillfällen. Det innebär att vi i princip fyller krukan / hinken med vatten, också jord och rötter absorbera mängden de önskar och sedan dräner resten. Det ställer vissa krav på att jorden är väldränerad – lika så att krukan har dräneringshål. Med dessa två försättningar i schack, är övervattning svårt att åstadkomma.

Hur mycket ska man vattna morot i kruka / hink?

Till en början – när vi precis sått våra frön – behöver inte vattna speciellt mycket. Hur mycket vi behöver vattna varierar på mängden solljus och temeperatur. Solljus och temperatur påverkar evaporeringen av vatten från jorden. När morötterna etablerat blad om omkrin 5-10 cm behöver vi vattna betydligt mer. Hur mycket just du behöver vattna beror på krukans / hinkens storlek. Vi vill återfukta all jord i krukan, och låter överflödigt vatten lämna krukan genom drängeringen. Om jorden förblir fuktig, eller blir helt tillplattad en längre tid efter bevattning – behöver vi tillsätta antingen, perlit, kokosfiber eller sand för att udnerlätta dräneringen.

När ska man vattna morot i kruka / hink?

I regel behöver vi hålla jorden återfuktad, men hela planteringsjorden behöver inte kännas fuktig. Vatten evaporerar snabbare från toppen av krukan / hinken, vilken kan vara missvisande. En torr yta innebär inte att planteringsjorden vi rötterna är torr också. För att veta när vi behöver vattna bör vi sticka ner ett finer ca 2-5 cm. Om jorden känns torr bör vi vattna. En annan metod är ett pressa lite på jorden. Morötter som står planterade jord som har spänst kvar, behöver sällan vattnas – meda helt stumm jord är redo. Det går också bra att lyfta på krukan för att avgöra om morötterna behöver vattna – eftersom att torr jord väger betydligt mindre än fuktig.

Hur sår man morätter i kruka / hink?

Eftersom att morötter växer på djupet – istället för bredden – kan vi så våra frön med ca 5 cm mellanrum. I genomsnitt kan vi förvänta oss 5-6 morötter per kruka eller hink – beroende på dess diameter. När vi sår våra frön bör vi lägga 2-3 frön per hål, för att försäkra oss om att någon av fröna börjar gro. När morotsfröna börjar grö behöver vi trimma bort överflödiga – så att 2 morötter inte växer på samma plats. De blir trångt i berhållaren, och dessutom konkurrerar de om näring vilket påverkas deras utveckling. Det går bra att rensa bort överlödiga morötter när de vuxit ca 2 cm över jordnivå.

Hur mycket sol behöver morötter i kruka / hink?

Morötter behöver mycket sol för att växa, men inte i böran när vi rpecis sått morötterna. Med mycket sol innebär minst 5 timmar av solljus per dag. Anledningen till att solljus är viktigt beror på fotosyntesen. Sol som träffar bladen ger morötterna energi att växa. Utan den energi, kan vi inte förvänta oss speciellt mycket action under jord. Solenergi konverteras till kemisk energi som används för att morötterns ska utvecklas. Det går i princip inte att ge morötter för mycket sol.

Lämna en kommentar