allt du kan vattna med

Vad kan jag vattna med?

Vi kan vattna med diverse olika vattensorder, kompostavfall, näringslösningar etc. Men vissa är tämligen bättre än andra – några är skadliga, andra neutralar och vissa helt fenomenala att vattna växtlighet med.

Kaffe / Kaffesump

Det är inte rekomenderat att vattna med kaffe. Främst av anledningen att coffeine – i för stor mängd – har en negativt påverkan på plantan, även om den intiaila effecten har visat påskynda etablering.

Kaffe ger en surare jord som underlättar nedbrytningen av biologisk meteria jorden. Effekten resulterar i att mineralerna från planteringsjorden blir tillgängliga för växtlighet i större omsträckning. Vi behöver använda oss av mindre växtnäring.

Vi kan däremot använda oss av kaffesump som kompost i jorden. Då drar vi nytta av de goda effekterna av med kaffe – utan att döda plantan. Anledningen till att vi generellt sett undviker gödling med kaffe beror på att graden av påverkan kaffe har på jorden är svår att kontrollera. Det har visat sig vara enklare att köpa färdig växtnäring.

Kolsyrat Bubbelvatten

Vattna gärna blommor oc växter med kolsyrat bubbelvatten – det har, enligt en studie från Universitet i Colorado, visat sig påskynda hälsosam etablering och blomning. Anledningent till studiens resultat beror på att mineralerna kolsyrat bubbelvatten är mer tillgängliga än i vanligt vatten. Några mineral som förekommer – och en betydande anledningn till att vattna med kolsyrat bubbelvatten – är väte, fosfor, svavel och natrium.

Växter som vattnas med kolsyrat bubbelvatten får ett extra tillskott på CO2, vilket förutom fotosyntesen, också spelar en bytande roll i fuktighetbevaring.

Växter kan tillgodose en del av CO2 behovet genom att vattnas med kolsyrat bubbelvatten – på så sätt inte behöver öppna sina porer på stjälk och blad ovanför ytan (kallad stomi) för att “inhallera” gasen. Det innebär bättre bevaring av fukt och högre tolerans mot torka.

Bikarbonat / Vinäger

Spraya en utspädd lösning går bra, däremot avråds att vattna med bikarbonat. En vattenlösning med bikarbonat fungerar utmärkt mot diverse angrepp av skadedjur.

Blanda 1 tesked bikarbonad med 1 t-sked diskmedel och ca 4 liter vatten. Diskmedlet hjälper sprayen att stanna på plantan – som annars lätt rinner av och ner i jorden – något vi gärna undviker.

Vattna gärna inte med bikarbonat om inte jorden är ordentligt sur och du vill förändra ph-värdet. Blommor föredrar surare jord (ph 3-5) medan övriga växter föredrar neutral jord med ph omkring 7.

Motsatsen till att bikarbonat är att vattna med vinäger. Vinäger kan med fördel användas mot diverse ogräs. Till skillnad från bikarbonat, så går det bra att vattna ogräs med koncentrerad vinäger.

Detta för att försura jorden ordentligt – så att ogräset inte längre trivs och dör. Om du inte vattnar med tillräckligt mycket vinäger – finns risk för att jorden blir bättre (något surare) vilket ger motsatt effekt.

Brännässlor / Nässelvatten

Denna studie visar att genom att vattna med näring från brännälsor tillgodoses växtlivet med komplett näring. Kanske är det precis därför många gör egen näringsplanding på brännasslor.

Vattna med brännässlor genom att första samla och sedan lägga nässlorna i en valfri stor balja med vatten – beroende på hur mycket brännsolro du samlat ihop.

Därfter ska samligt brännässlor täckas med vatten och förslutas med lock. Efter 2 veckor är näringen klar. Den kommer lukt förfärligt – men innehålla höga mängder av de vitaminer och mineraler från växten.

När du väl ska vattna med brännässlor behöver du spä ut din näringsblanding med 10 delar vatten. Vissa plantor reagerar negativt på brännäslor – tomat tål exemelvis inte den höga nivåerna av järn i näringsplaningen.

Nikotin

Det är inte rekomenderat att vattna växter som planeras att ätas med nikotin – däremot fungerar nicotin utmärkt mot skadedjur, men också större växtätare som rådjur.

En studie visar däremot att nikotin kan användas som besprutningsmedel för att skydda mot växätande djur. Testerna gjorde med tobak och visade att nicotinfri tobak angreps i större uträckning.

Nicotin är en växtligheters försvarmekanism mot att bli uppätna. Plantor har en naturligt förmåga att hantera och rensa luft på diverse orenheter – därför att även nikotin inget främmande. Många plantar innehåller höga halter nikotin

Nematoder

Vattna med nematoder för att bli av med diverse skadedjur. Nematoder är små maskar (mindre än 1 mm) som äts upp av skadedjur. Bakterierna i nematoder orskar blodförgiftning som får skadedjur att dö.

Nematoder är ett ekologiskt alternativ till bekämningsmedel, som med fördel används i början av säsongen – när skadedjuren är unga.

Tillsätt nematoder enligt anvningns på förpackning. Det innebär bland annat att vattna på kvällen så att maskarna hinner ner i marken. Men även att gädsla jorden vid ett senare tillfälle – inte i samband.

Mjölk

Det är inte direkt skadligt att vattna växtlighet med mjölk i begränsad utträckning. Att vattna med mjöl regelbundet leder till en säker död. Mjölj bidrar dessutom till ökad mängd bakterier som därigenom kan attraherar oönskade skadedjur.

Anledningen till varför visssa vattnar växtlighet med mjölk grundar sig i mjölkens diversifierade näringsprofil. Däremot orsakar vätskans traspireringen att nyttoämnena i mjölken blir för koncentrerade. Det tar tillslut (1-3 veckor) död på växtligheten genom att hindra rötterna från att kunna ta upp vatten – och då också näringen.

Mjukt / Hårt vatten

Mjukt och hårt vatten har båda sina för – och nackdelar. Uteslutande vattning av antingen den ena eller andra är inte rekomendrat. Vi behöver balansera ph-värdet i jorden för att bäst passa växtligheten vi önskar froda.

Här kan du läsa om hårdheten i vattnet inom Sverige.

Hårt vatten är rikt på magnesium och kalsium, som i sig själva är nödvändiga mineraler. Däremot skapar höga mängder ett basiskt vatten som inte lämpar sig för majoriteten av växtlighet.

Mjukvatten, å andra sidan, är rikt på natriumklorid som gärna binder vatten. Natriumklorid minskar tillgängligt vatten för växtlighet, och påverkar också mängden mineraler som når rötterna.

Kalkfritt vatten

Fördelen med att vattna med kalkfritt vatten är dessa neutrala eller sura ph-värde. Vatten med kalk gör vatten basiskt – något majoriteten av växtlighet inte uppskattar. Kalk minskar effekt av mangan, aluminiun och järn som har en negtiv inverkan på expempelvis tomat.

När du vill vattna med kalfritt vatten behöver du antingen destilera vattnet – en process som även tar bort resten av mineralerna i vattnnet (inklusive de nyttiga). Du kan också koka vattnet. Under kokning lämnar minerlar, vattnet tillsammasn med vattenångan och gör ditt vatten kalkfritt.

Anledningen till att vi vill vattna med kalkfritt vatten beror på att basiskt vatten – orsakat av kalk – försvårar näringsupptag för växter. Växternas förmåga är den samma – däremot är mineralerna mer intakta i basisk planteringsjord – och därför svårare för pantor att “rycka loss”.

Citronvatten / Surt vatten

Genom att vattna med surt vatten kan behöver jorden tillsättas med mindre näring – eftersom att näringen enklare bryts ner och tillgängligörs för växtligheten i surare jord.

I allra flesta fall fgår surt vatten utmärkt att vattna med. Både växter och blommor föredrar en surare jord – blommor mer än växter. Surt vatten bidrar till enklare nedbrytning av biologisk materia i jorden, som är enklare tas upp av växterna i jorden.

Det är inte helt ovantligt att vattna jord med citronvatten för att ändra ph-balansen i jorden. Citronvatten kan däremot skada plantorna genom att bränna blad. Därför avrådes all bevattning på själva plantan. Sur jord är i flesta fall att överdra, men kom ihåg att för sur jord heller inte är bra.

Sockervatten

Det är ingen bra idé att vattna med sockervatten – oberoende av växttyp. Anledningen till att vi bör undvika att vattna med sockervatten grundar sig i sockrets påvarken på vattnets osmotiskt förmåga, om i korthet påverker vattnets tillgänglighet för växternas rotsystem.

När vi vattnar med sockervatten kan vi uppmärksamma att vattnet stannar i jorden längre, än med vanligt vatten. Det beror på att rötterna inte har samma förustättningar att absorbera sockervatten.

Dessutom göder vi sockervatten microorganismer i jorden, som inte är till växten fördel. Ett öerflöd av microorganismer börjar konkurrera med växternas rötter – i i fler fall leda till rotangräpp eller bildning av svamp.

Gråvatten / diskvatten / såpvatten

Det är generellt sett ingen bra idé att vattna växtlighet med gråvatten från exempelvis diskning. Anledningen beror på att mängden skadliga ämnen kan varier – beroende innehållet i vattnet.

Tvål och dismedel kan innehålla höga halter av natrium, bor och blekningsmedel. För höga halter natrium begränsar, eller helt avstannar, växtligheterna förmåga att ta upp näring genoma att binda vatten. Höga halter av bor ger liknande symptom. Medan blekningsmedel – inte sällan – leder till att växter dör.

Om du måste använda gråvatten / diskvatten för att vattna dina blommor och växter, se till att spä ut vattnet om möjligt. Samt att använda milt diskmedel / tvål för att minska skadorna på växtlighet.

Kranvatten / Destilerat vatten

Det går utmärkt att vattna blommor, växter och träd med både kranvatten och destilerat vatten – däremot är kranvattena föredra pga högre halt mineraler som destillerat vatten saknar.

Kranvatten innehåller däremot mängder med gifter, stor del kemikaliera från textilindustrin, men coskå microplaster från shampoo tvålar. Hur dessa påverkar människa och växtlighet vet vi dock inte mycket om ännu.

Kranvatten kan vara ett sämre alternativ i delar av landet där vattnet är hårt, eller rikt på klorid – som används av vattenreninsverk och förblir i vattnet – men försvinner om du låter vattnet stå framme. Det oxiderar bort när det reagerar med syre.

Kalk från hårt kranvatten lägger sig som en hinna på rötter och försvåra växternas förmåga att ta upp vatten.

Destillerat vatten sakar nästing till samtliga mineraler – beroende på hur effektivt filtret är. Därför avrådes vi från att vattna med destillerat vatten utan tillskott av extra näring.

Destillerat vatten har ett ph-värde på 7, men något längre (5,8) efter att ha absorberat koldioxid från luften. Ph värdt lämpar sig bevattning av samtliga blommor, växter, träd mm.

Cola

dammvatten

Kondensvaten

guldvatten

Grundvatten

Urin

Blåkorn

Benmjöl

Myrr

Saltvatten från västkusten /  bräcksjövatten från Östersjön

Det är absolut bättre att vattna med bräckvatten från östersjön än saltvatten från havet på längst väskusten. Havsvatten innehåller olika mycket salt – som sin tur kan hjälpa och stjälpa växter. När salt löses upp separera natrium och klorid som då påverkar växtigheten negativt.

Salt från havs – och bräckvatten påverkar växterna rotsystem genom att binda vatten. Vattnets tas bind av saltet och när alltså inte växtligheten vi önskar froda. Utan direkt tillgång till vatten genom rötterna kan växter, blommor gräsmatta etc. heller inte ta upp mineralerna ur vattnet.

Det går däremot att använda saltvatten från havsvattnet längs vstkusten – förutsatt att vattnet späts ut med minst 10 delar vatten. Undvik att vattna med havsvatten regelbundet – växter gillar variation. Vatten med rimlig mängd salt har visat sig bidrar till mer intensivare smak i bland anant tomat.

Regnvatten

Vattna med regnvatten kan tyckas var en självklarhet – men varför? Det beror på att regnvatten ofta är mjuk, dvs fritt från kalk som i många delar av landet orsakar beläggning i vattenssytem – men också på rötter nere i jorden på växtlighet.

Regnavatten innehåller hög mängd nitrat som är den mest tillgängligt formen av kväve. Kväve spelar en enormt viktig roll produktion av klorofyll i blommor och växter. Klorofyll ger växtlighet dess fina gröna färg men men också frukten och ordentlig blomning.

Poolvatten / Klorerat vatten

Även om klorid (en del av grundämnet klor) spelar en betydande roll i växters funktion, bland annat i fotosyntesen, – så avråds vi från att vattna med av klorvatten / poolvatten. Detta eftersom att mängden kraftigt överstiger rekomenderade halter.

En studie från Linköpings Universitet visar på att vår förståelse för klorid är begränsad. Klorid används för att dela vattnet och göra det mer lättillgängligt för växtlighet. På sätt spelar klor en betydande roll i bland annat fotosyntesen.

Brist på klor kan ge symptom som fläckiga blad och ojämt utvecklade rötter bland växtlighet. Istället för att använda poolvatten / klorerat vatten rekomenderas ett gödsel eller annan näring med tillängligt klorid.

Neemolja

Neemolja används för att bekämna skadedjur och svamp. Spraya med neemolja istället för att vattna. Anledningen är främst att doseringen bli enklare – dessutom kan vissa plantor reagera nagativt på neemolja. Du bör testa ojan på en lite del av plantan först, om mängden skadedjur är överväldigande i jorden kan du testa att vattna med neemolja.

Neemolja innehåller ämnet Azadirachtin, som är den mest aktiva supstansen i Neem trädet. Azadirachtin fungerar genom att sprida sig genom plantornas vener i blad och stam. Det innebär att du inte behöver vattna med neemolja så nogrant eftersom att supstansen spdrider sig genom plantan självmant- fast på insidan.

Neemträdet har länge används som medicin, när barken, löven och frön används mot olika symptom. Neemolja är en mycket potens supstans och bör därför användas med varsamhet.

Potatisvatten

Vattna med rätt tempereatur – ljummet, kallt eller varmt?

lakvatten

Akvarievatten

Vattna gärna med akvarievatten. Du kan förvänta dig ett näringsinnehåll i paritet med vad du lägger i vattnet – dvs fiskfodret. Näringsvärdet i akvarievatten består till ca 60% av mineraler från fiskfodret – hälften i form av avföring och resternade som amoniak.

Att vattna med akvariefall innebär i flesta fall ingen mirekelkur för växtlighet. Akvarievatten innehåller däremot gott om nitrat – som är en essentiell del i växtprotein som behövs för att plantor ska växa.

Akvarievatten innehåller också mängder kväve, som också spelar en betydande för fotosyntesen – främst i produktionen av klorofyl som ger växter dess fina färg.

avloppsvatten

Aluminiumsulfat

För att sänka ph-värdet med 1 punkt behöver vi vattna jord med 0,5k aluminiumsulfat per kvadratmeter. aluminumsulfat används för att försura jorden – som i sin tur bryter ner mineraler och gör dem mer lättilgängliga för växtlighet.

Innan du vattnar med aluminiumsulfat. Böra med att säkerställa att aluminiumsulfat är vad som behöver tillsättas i jorden för att lindra symptom på växtlighet. Högst troligt kan en kaskad av olika mineraler saknas – om du inte behandlat jord med extra näring.

När du tillsätter aluminiumsulfat i jorden genom att vattna- se till att inte tillsätta alla lösning på samma gång. Sprid istället ut mängden över 2-3 bevattningar.

När vi vattnar aluminiumsulfat bildas aluminiumhydroxid och en svevelsyra som tillsammans påverkar planteringsjordens ph-värde.

med snöre

fiberduk

petflaska

atamon

aska

algomin

Pyrsol

pyrex

provado

Vattna med neemolja

lökskal

petflaska

isbitar

järnsulfat / järnrikt vatten

jäst

Hönsgödsel

hästgödsel

Lämna en kommentar