Vattna Margerit

vattna Margerit

Vattna Margerit ungefär varannan eller var tredje dag – beror på blomjorden förmåga att förbli fuktig. Vattna med lite vatten oftare – istället för ordentlig rotbevattning. I lerkruka behöver Margerit torkas oftare, speciellt om den dessutom står i sol största delen av dagen – något den borde göra. Mindre sällan behöver den vattnas i plastkruka eller på friland.

Så gör du för att vattna Margerit:

 1. Känn efter om törrt

  Planteringsjorden som vår Margerit ställs i bör vara lucker, och bibehålla en jämna fuktighetsnivå. Motsatsen är lerikjord, som förblir blöt dagar efter bevattning. Det enklaste sättet att ta reda på om vår Margerit behöver vattnas är att känna efter med fingrarna. Blommans läge, och klimat, påverkar hur snabbt vattnet evaporerar och förbrukas av växten.

 2. Inspektera

  När vi väl vattnar vår Margerit, som sker ungefär var 3.e dag beroende på dess klimat. Margerit har generellt sett inga bekymer med skadeangrepp eller sjukdomar, däremot kan kvalster och bladlös förekomma. Det kan enkelt behandlas med vatten utsätt med diskmedel, eller neemolja som är start anitbakteriellt och tar kol på över grövre angripare.

 3. Vattna underifrån

  Det är fördelaktigt att vattna Margerit underifrån. Anledningen är för att denna typ av bevattning minstar bakteriebildning på blad och blomma. Det finns ingen anledningen att vattna på själv blomman förutom att sälja bort skadedjur – vilket som tidigare nämn – inte förekommer i stor utsträckning.

 4. Vattna på morgon eller dag.

  Det kan också göra vår Margerit lite hängigare, speciellt när vatten lägger sig bland blombladen över natten. Fukt som samlas på blad eller blomma utan att hinna torka upp kan förstör strukturens i blad. Det är ingen fara eftersom att en Margerit enkelt kan återhämterhämta sig.

 5. Observera

  Anlednigen till att vi bör observera har inget att göra med växten, utan istället blomjorden. Det är nämnligen den som har största påverkan på vår margerit. Vi vill undvika att jorden står blöd för länge, och resulterar i att bladen vissnar. Men observera också hur länge dina margariter klarar sig på den givna mängden vatten. Kan vara användbart när du exempelvis åker iväg på semester.

Vanliga frågor om att Vattna Margerit:

Hur ska man vattna Margerit?

Vi bör alltid försöka vattna Margerit underifrån eftersom att vattensamling bland blomma och blad, påverkar strukturen. Det resulterar i att blomman kan tappa sin struktur och bli tillfälligt hängigare. Vattensamling bidrar också till bakteriebildning, men generellt sett inte påverkar Margerit avsevärt man kan leda till att vi attraherar kvalster och bladlöss.

Hur mycket ska man vattna Margerit?

VHur mycket vatten vi ska vattna Margerit med beror i stur utsträckning på hur den står planterad. Det är främst blomjordens förmåga att bevara fuktighet som påverkar hur vi vattnar. En lucker och väldränerad jord är optimal, medan en lerigare jord behöver vattnas mindre ofta. Om du upplever att blomjorden blir “hård som sten” och tung, kan du tillsätta perlite eller sand för att underlätta dräneringen.

När ska man vattna margerit?

Vi bör vattna Margerit innan blomjorden hunnit torka ut – vi vill uppnå en blomjord som så jämt fuktig vi bara kan. Det gäller över hela säsongen. Rötterna är inte speciellt djupa, därför torkar de ut relativt snabbt jämför med exempelvis gröna växter. Övervattning är den vanligaste anledningen till varför blommor dör, med periodvid uttorkning skadar vår Margerit – men ger chans för återhämtning. Övervattnade rötter ruttnar och där ut. Det klarar en Margerit sällan att återhämta sig ifrån.

Lämna en kommentar