Vattna Hortensia

vattna hortensia

Vattna alltid hortensia underifrån, gärna genom att ställa krukan i en balja med vatten. När bubblor inte längre lämnar dräneringshålen kan vi börja dränera. Låt allt överflödigt vatten rinna av. Upprepa processe var 3:e dag, elternativt någon dag innan hortensia visar sitt missnöje. Vattning varier avsevärt under vår och sommartid.

Så gör du för att vattna Hortensia:

 1. Känn om torrt

  En hortensia gillar inte att stå i torr jord, speciellt inte medan den blommar. Därför bör vi alltid se till jorden är fuktig, utan att vara konstant genomblöt. Vi behöver inte vattna varje dag, men kanske var 3:e. DEt enklaste sättet att undersöka om vi behöver vattna är genom att stoppar ner 1 finger i jorden – torrt ca 2,5 cm nder ytan? Då vattnar vi. Vi kan också press lite på jorden – en spänstig jord har oftast tillräckligt med fukt kvar.

 2. Undnersök näringsbrist / skadedjur

  I samband med att vi vattnar bör vi alltid inspektera vår hortensia. Lika mycket som vi letar efter nya blommor, br vi leta efter skadedjur och tecken på näringsbrist. Det är rekomenderat att tillsätt näring 1 gång i veckan, ca varannan vattnig. Näring ökar blommans resistens mot diverse angrepp, påskyndar blomning sam utveckling av starkare rotsystem.

 3. Rotbevattna

  Vi ska inte snåla med vattnet när vi vattnar vår hortensia – speciellt inte om den står i dränerad kruka. Då är risken för överbevattning väldigt liten – förutsatt att vi undviker att hortensian står i vatten efteråt. Om hortensian står Planterad direkt i marken bör vattna rikligt och snabbt. Anledningen beror på att vattnet snabbt ska tränga ner till de djupaste rötterna och inte rinna iväg. Undvik att vattna själva blomman – enbart jorden och rötterna ska bli blöta.

 4. Dränera

  Även om hortensia gillar fuktig jord – så mår den inte bra av att stå i vatten. Därför behöve vi dränera bort allt överflödigt vatten, dvs allt vatten som rötterna och jorden in absorberar. Dräneringen sköts automatiskt om hortensian står planterad direkt i trädgården. Det gör också att jorden kan tendera att torka ut snabbare. Du har god dräneringen i jorden så länge inga pölar bildas och förblir efter bevattning.

 5. Ställ tillbaka

  När du gått igenom denna process har du vattnat din hortensia som en trädgårdmästare. Det absolut viktigaste är att låta vattnet dränera, därefter kommer inspektinen av skadedjur och näringsbrist. Skadedjur är enkalre att bekämpa precis i början, innan du hinenr sprida sig över hela blomman. Näringsbristen går enkelt att korrigera med näringslösning.

Vanliga frågor om att Vattna Hortensia

Hur ska man vattna – inomhus och utomhus?

Vi ska alltid vattna hortensia underifrån oavsett om den står inomhus eller utomhus. Utomhus behöver vi dessutom säkerställa att vattnet inte rinner iväg, om hortensia står planterad på friland. Det kan nämnligen rinna därifrån, om hortensians står planteraterad på ojämn mark. I kruka däremot, behöver vi säkerställa att allt överflödigt vatten lämna krukan efter bevattning.

Hur ofta ska man vattna?

Det brukar räcka med att vattna hortensia var 3 dag, men det varier beroende på hur du vattnar. En ordentdlig rotbevattning gör att vi behöver vattna mindre ofta – men lätt och sporadisk vattning gör motsatsen. Klimatet spelar också stor roll – gällande hur ofta vi behöver vattna. Inom vattnar vi mer regelbundet, eftersom att klimatet är nogorlunda oförändrat. Medan klimatet utomhus kan skifta avsevärt. Under sommaren varmaste dagar behöver hortensian vatten varje dag, medan svalre perioder under våren klarar sig var 3:e dag.

När ska man vattna hortensia?

Hortensia behöver vattnas någon dag innan den börjar visa sitt missnöje. När det sker beror på klimatet den står i. Inomhus kan vi lättare förutspå – eftersom att klimatet är kontrollerat och relativt konstand. Hortensia utomhus är lite knepigare, eftersom att vädret kan variera från molniga veckor till strålande sol och torka. Därför rekomenderas vi att undersöka jorden med jämna mellanrum, för att upptäcka eventuell torka – inna hortensian viker ihop.

Hur ska man vattna hortensia?

Vattna hortensia genom att ställe den i en balja med vatten. När inga flera luftbubblor lämnar dräneringshålen, ska vi ställa krukan för dränering. Allt överflödigt vatten behöver lämna krukan. Anledningen till att vi vattnar genom att ställa hortensian i en balja beror på att blommorna är känlsiga för vatten. Bakteriebildning och svamp gör blomman svagare och känslager mot eventuella skadedjursangrepp.

Kan man vattna för mycket?

Det är svårt att vattna en hortensia för mycket, förutsatt att blomman står i en dränerad kruka – och att vi dränerar efter varje vattning. Däremot går det att vattna hortensia för ofta. För hög fuktighet i jorden påverkar hortensians förmåga att andas, och på så sätt utgöra fotosyntes. Det är däremot inget problem, så länge du inte vattnar din hortensia varje dag, men kanske var 2-3:e!

Ska man vattna hortensia underifrån?

Ja, den vanligaste metodena att vattna hortensia är genom att doppa innekrukan i en balja med vatten. När bubblor slutar komma ur dräneringshålet är hortensia redo 2-3 dagar utan vatten – beroende på klimat. Anledningent till varför vi vattnar hotensia underifrån beror på att minimer risken för bakteribildning. Vatten som samla, exempelvis i blomman, kommer snabbt att påverka bladens struktur. Blommorna kommer att bli hängigare och enklare ankripa av svamp.

Vattna med Näring

Det kan vara bra att känna till vissa mineraler innan vi ska vattna vår hortensia. Det går givetvis bra att “tuta och kör” men en näring från trädgårdshandel, men lite kunskap om hur näring påverkar hortensia kan vara kul. För den nyfikne!

Här får du kort information om hur de 3 viktiagste mineralen för Hortensia påverkar växtens hälsa. Dessa är kväve, fosfor och kalium – som går under samlingsnamnet NPK-näring.

Kväve

Kväve är den viktigaste mineral att vattna vår Hortensia med, eftersom att just den mineralen är delaktig i så många delar av hortensians utveckling. Exempelvis tillverkningen av klorofyll, transport av energi inom plantan men också den fina blomningen.

Fosfor

Fosfor är också en viktig mineral att vattna Hortensia med. Mineralen är också delaktiv i fotosyntesen, men mer än kväve – är fosfor ansvarigt för konverteringen av solenergi till kemisk energi. Energi är vad ger Hortensia rik blomning tack vore utvecklingen av starka rötter.

Kalium

Kalium är den tredje viktigaste mineral att vattna hortensia med, eftersom att mineralen bidrar till rika blomning men också bidrar till resistens mot diverse sjukdomar. Kalcium spelar också en viktig roll tillverkningen av växtprotein.

Utöver 3 tre viktigaste mineralerna att vattna hortensia med, finns även 4 ytterligare viktiga mineraler att känna till.

Kalcium

Hortensia behöver kalcium för att utveckla celler med god struktur, som ger växten sin spänst och motståndskraft mot yttre faktorer som vind, angrepp och bära sina stora blommor utan att bryta ihop. Kalcium är basis, så kanske inte hortensians bästa vän, men behöv ändå för att ska god balans.

Magnesium

En hortensia som tappar sin gröna färg på bladet, behöver vi vattna med Magnesium. Gröna blad är essentiell för att fotosyntesen ska fungera. Missfärgningen kan också beror på kväve, men magnesium förbättra upptaget av kväve. magnesium aktiverar diverse enzymer som påverkar plantans utvecklingen.

Svavel

Svavel har visat sig vara delaktiv i de alldra flesta kemiska processen inom växter, och så även Hortensia. Vi bör vattna med svavel för att bidra till produktion av klorofyll, tillverkning av växtprotein, påskynda utveckling och förbättra köldresistens.

Lämna en kommentar