vattna grönsaker som tomat, chilli, gurka, potatis, grönkål, gul lök, aubergine mm.

Vattna Grönsaker

Grönsaker behöver vattas olika beroende på familjegrupp. Sallat, rotdrukter, knölväxter, behöver alla vattna olika.

Vattna Gurka

Vattna gurka

Vattna gurka med ca 5 cm vatten / vecka beroende på jord. Gruka planterad i sandtidare jord behöver vattnas oftare. Vattna gurka mindre när frukten mognar för att undvika sprickningar. Se till att hålla jorden fuktig hela tiden. Gurka behöver mycket värme, utan direkt soljus för att växa – speciellt i början. Vattna gärna gurka med extra näring.

Vattna Gurka i växhus

Utöver att vattna gurka

Gurka gillar att vattnas i kompostrik, varm och lerik jord. I de flesta delar av landet förssås inomhus under april. I zon 1-2 kan gurka sås direkt i jord när frostriken är över. Se också till att rensa ogräs – som annars påverkar mängden skörd från gurka.

Problem med gurka

Vantliga problem med gurka är vita flygare, som också angriper tomater. Utöver detta är gurkan största problem ojämn vattning ( av oss) och ogräs som konkurrerar om näring.

Vattna Chilli

Vattna chilli ordentligt i kruka med dränering och låt sedan jorden torka upp – nästan helt. Det innebär att du behöver vattna Chilli ca 2-3 gånger / vecka. Undvik att dina chilli står i vatten. Placera gärna din chilli i direkt solljus för bäst resultat.

Bra att veta utöver att vattna chili är också att vissna blad oftast är ett tecken på svamp – som oftast orsakas av att plantan uttorkats. Chili behöver mycket sol. Jorden för chili bör vara luftig, väldränerad, näringsjord med ett phvärde omkring 6 – för att uppmana rötterna att gå djupt, något de generellt inte gör hos en chili.

Vattna Paprika

vattna paprika

Vattna paprika ordentligt ungefär 1 gång i veckan med ca 2,5 cm vatten. Paprika behöver vattnas olika mycket beroende på väderförhållande. Generellt sätt är ett syddat läga att föredra. Vattna med näring när plantan börjar bära frukt.

Uöver att vattna Paprika

Förgro paprik tidigt (helst januari) för att öka oddsen för god skörd. När paprikan börjat blomma plantan redo att omplanteras till stor kruka om ca 20 liter. Gärna i mörk färg hjälper som hjälper till att hålla jorden varm. Introducera solljus succesivt i samband med omplantering.

Problem med Paprik

Paprika tenderar att ha problem med löss och vita flygare. Detta gäller främst i växthus. Detta motverkas genom att pudra bedkämningsmedel bereoende av vad som angripit paprikan.

Vattna Potatis

Vattna potatis så att jorden är odentligt fuktig extra de första 8 veckorna, därefter klarar potatis perioder utan vatten. Vattna Potatis ordentligt (15 cm vatten), så att vattnet når potatis under marken. Se även till att jorden är luftig, så att potatisen kan andas och har rum att växa.

Vattna Gul Lök

Vattna gul Lök direkt vid plantering om jorden är torr, därefter behöver en gul lök vattnas med ca 2,5 cm vatten per vecka. Vattna direkt på löken för att mjukgöra jorden, som behöver vara luft för att låta gul lök växa – annars kan torr jord lägga sig som en begränsande hinna.

Vattna Grönkål

vattna grönkål

Vattna grönkål så att jorden är fuktig ca 2,5 cm under ytan. Du behöver vattna grönkål 1-2 gånger i veckan, beroende på om grönkålen är planterad i kruka eller direkt i mark. Grönkål behöver mycket vattning för att etablerar sig snabbt. Temperatur, luftfuktighet och solljus påverkar hur mycket du behöver vattna grönkål – därför bör du alltid undersöka jorden innan du vattnar.

Bra att veta utöver att veta hur vi vattnar grönkål är att denna grönsak är oerhört lätt att odla. Den är minst krävande gällande jord typ i hela kålfamiljen – men behöver givetvis en näringsrik jord. Förkultivera gärna och skörda innan bladen bli för grova.

Problem för grönkål är samma som för övriga i kålfamiljen. Det är kålfjärilen som är största angripare. Den ankriper bladet – vilket är hela plantan till skillnad från ex broccoli och blomkål. Fjärillen angriper inte deras blomman.

Vattna Morot

Vattna morot

Vattna morot ordentligt så att vattnet når hela vägen ner till din morot. För att undersöka om du behöver vattna – gör så här: Gräv ett litet hål vid sida av en planterad morot (ca 10 cm djupt), om jorden är torr behöver du vattna – annars är allt bra!

Utöver att vattna Morot

Allt kan inte lösas genom att vattna morot. Se till att jorden är väldränerad, näringsrik och stenfri. Prova att gödlsa jorden till hösten och höja ph värdet till över 6. Undvik att plantera morot på samma plats mer än 1 säsong – allternativ gödsla till hösten.

Vanliga Problem med Morot

Morotsflugan är ett vanlig förekommande problem. Vattna med näring för att hålla plantan stark och resistent mot morotsflugan. Det bästa skyddet är en fiberduk – använd alltid fiberduk om tallskog finns i närheten.

Vattna Rotselleri

vattna rotselleri

Rotselleri ska vattnas ordenligt. Använd djupa krukor för att uppma rötterna att växa ner till fuktigare jord. När du omplanterar Rotseller. Gör så här: Vattna Rotselleri någon timme innan du omplanterar den till planteringsjorden utomhus (stenfri, näringsrik och väldränerd). Pressa lät i fast plantan från sidorn, inte ovanifrån för inte försvåra för plantan att komma åt vattnet.

Utöver att vattna rotselleri

Gödsla Rotselleri med minerarik tång och alger. Varför? Därför att Rotselleri urspunligen är en havsväxt, som älskar de mineralerna tång och alger medför. Undersök ph-värdet när du väl vattnar. Det bör ligga omring 6.

Vanliga problem med Rotselleri

Ibland blir Rotselleri något brun i rotterna. Det är inget farligt och lätt ordnat med kommande vattningar. Tillsätt bor i vattnet, eller gödsla tikligt med alger, sjögräs eller tång.

Vattna Aubergine

vattna aubergine

Vattna aubergine försiktigt så att fröna inte hamnar för djupt i planteringsjorden. Aubergine kan vattnas 1-2 gånger / vecka när plantat syns ovanför mark. Vattna så att fukten når ca 25 cm ner i marken. Undvik att vattna för mycket, dvs när plantan står i vatten.

Utväer att vattna aubergine behöver plantan planter varm i mulrik och näringsrik jord. Aubergine behöver förkultiveras redan från mars. Efter omplantering från kruka behöver Aubergine toppas efter för att bredda sig. Görs genrellt sett med allt över 25 cm – 1 gång brukar räcka.

Aubergine är en relativt problemfri planta att odla. I enstaka fall kan bladen angripas av fita flygare – men utöver det är otilräckligt vattning och näringsfattig jord plantanst största problem.

Vattna Pumpa

Vattna pumpa ordentligt. Den älskar vatten, speciellt när pumporna börjar växa. Rötterna hos en pumpa växt går inte speciell djup, så du behöver inte vattna speciellt mycket. Vattna istället din pumpa oftare, fast med mindre vatten.

Utöver att vattna behver pumpan knappt något underhåller under sommaren. Se till att plantera ordentligt avstånd (80cm) och täck med med fiberduk. Pumpan är redo över omplantering från drivhus efter ca en månad. Jorden behöver var näringsrik med ett phvärde strax över 7.

Det uppstar knappt några problem vid odling av pumpa. Däremot kan bladen bli angripna av bladlöss och mjöldagg – men ingenting som påverkar pumpans skörd.

Vattna Kronärtskocka

vattna kronärtskocka

Vattna kronärtskocka rikligt. Grönsaken behöver mycket vatten för att blombladen ska börja växa. Vattna mycket och ofta – speciellt vid varma dagar eller om plantan står i direkt solljus. Det är starkt rekomenderat att täcka jorden runt om konärtkockan med kompost för att hindra vatten från att avdunsta.

Bra att veta utöver att vattna konrätskocka är att plantan förultiveras ca 12 veckor inna sista frosten. Konärtskocka växer bästa i mildare klimat, gärna med mycket sol, men ej överdriven värme. Jorden behöver vara luckrad, näringsrik och djup för att kronärtskockan ska utveckla ett hälsosamma rötter långt ner i marken.

Förekommande problem med att odla kronärtkocka är främst svampangrepp på kronan som lätt håller vatten. Undvik att vattna plantan. Vattna instället rötterna. Tveskkärtar och sniglas kan vara ett problem för ynga konärtsplantor – så rensa ofta, även bland ogräs som hjälper svamp att spridas.

Vattna Mangold

Vattna Mangold med en jämn tillförsel av vatten förusatt att det inte regna. Mangold behöver ca 2,5 cm vattn beroende på väderförhållande och läge. Rekomenderat är att vattna mangold regelbundet utan att övervattna. Om jorden tenderar att torka ut (dock ej helt) efter 3-4 dagar, ja, då vattnar vi.

Bra att veta utöver att vattna mangold är att den bör förkultiveras i de allra flesta delar av landet. Planteras 2 cm under jord med ca 3 cm avstånd på frimark eller pallkrage. Magold gillar fuktig jord och är genrellt kapapel att växa i “dåligare jord” – men gödsla gärna med kväve för bättre skörd.

vattna broccoli

Vattna Broccoli

Vattna Broccoli med avsikt att hålla en jämn nivå av fukt i planteringsjorden. Vattna broccoli med ca 2,5 cm per vecka. Huvudet på broccoli kan börja ruttn – vattna iställer direkt ner i jorden. Lägg gärna kompost runt om plantan för att hindra vattnet från att avdunstna.

Bra att veta om Broccoli utöver hur en vattnar omfattar bland anna att jorden bör vara väldränerad och näringrik. Plantera på frimark så fort frisriken är över. Väl efter förkultivering och omplantering omfattar sködseln främst av ogräsresning. Plantera med ett radavstånd på ca 40 cm. Det fins flera sorter att välja mellan efter odlingsförhållanden (tidig eller sen- sässong).

Broccoli är en av de härigaste grönsakerna att odla och skörden kommer redan efter ca 8 veckor. Generellt sett angrips broccoli av samma övriga kålväxter dvs kålfjäril. Kålfjärilen lägger ägg och angriper främst kring bladen och inte blomman.

Vattna Sallat

Vattna Sallad med jämna mellanrum ca 1-2 gånger per veckan. Hur mycket du behöver vattna varier med väderförhållanen, jord och plats för plantering. Osäker? Låt salladen berätta när den behöver vatten genom att visa gula blad. Bladen blir snabbt gröna igen med lite vatten!

Utöver att vattna sallt bör vi ta hänsyn til att plantan bör planteras i lätt och lucker jord med mycket näring. Ph värdet bör vara omkring 7 och platsen för plantering bör generellt vara skyddad mot kalla vintar och för mycket sol.

Sallat är resisten mot svamp och mogel, men har betydande problem med sniglar och jordflylarver. Skydda sina sallat så att sniglarna får kämpa orentligt för att nå den, och gör rensningar morgon och kväll då sniglar är aktiva nattetid.

Vattna Spenat

vattna spenat

Vattna spenat sparsamt några gånger i veckan, istället för mycket och sällan. Spenat växer bäst i lätt fuktig och dränerad jord, så se till att införskappa lämlig jord som kruka med dränering. Tillsätt näring om spenaten inte växer, alternativt byt ut jorden. Använd kompost runtom plantan.

Utöver att vattna Spenat

Du vattnar men spenaten växer inte? Spenat gillar mullrikjord med mycket näring och ett ph-värde omkring 7. Gödsla sparsamt med kväve, använd istället klippt gräs eller kompost.

Problem med spenat

Spenat är relativt problemfri – utäver bladmögel och och betflugan. Spenaten angrips av dessa när näringsvärdet i jorden är låg – undvik att odla spenat på samma plats varje år. Plantan behöver näring för att öka sin resisten mot angrepp.

Vattna Blomkål

vattna blomkål

Vattna blomkål rikligt med vatten, jämför med andra grönsaker – förutsatt att plantan växer i väldränerad jord. Vattna 1-2 gånger i veckan. Blad som vissnar på blomkålsplantan eller bli gula beror oftast på övervattning. Testa då att vattna mindre!

Utöver att vattna blomkål

Kålfamiljen, däribland blomkål, trivs jord som är välgödslad och lerig med ett ph-väder runt 7. Jorden bör helst vara kalkrik, men att gösdla med kalkstensmjöl eller sulfat för att tillföra svavel är en god idé.

Problem med Blomkål

Insekter som angriper blomkål är bland annat kålmal och sk. kålfjäril. Dessa angrepp är enklare att känna till – de äter nämnligen upp bladen. Motverka dessa angrepp genom att pudra med på exempelvis Turex, på undersidan av bladen (där de oftast lägger sina ägg).

vattna brysselkål

Vattna Brysselkål

Vattna brysselkål ofta till en början – jäm fuktighet är att föredra. Senare kan du vattna mer intesivt ca 1 gång / vecka. Specielt mycket avtten behövs under etableringsperioden. Vid temperatur över 30 grader bör de skuggas. Lägg gärna kompost runt om plantan för att hindra vattnet från att avdunstna.

Bra att veta utöver hur vi bör vattna brysselkål

  • Bör förkultiveras, förutom i zon 1 där brysselkålen kan sås direkt i jorden.
  • Avstånden bör vara 50 cm och grönsaken blir ca 80 cm hög.
  • Plantan kan övervintra i varmaare delar av landet.
  • Brysselkål som varit fryst får förhöjd smak.

Brysselkål är inte lika häriga som exmeplvis broccoli och angrips av samma kålfjäril. Dessa angrepp är livshotande och går nogorlunda enkelt att behandla.

Vattna Rödbeta

vattna rödbeta

Vattna rödbeta när jorden (ca 10 cm ner) är torr. Det gör du enklaste genom att kräva lite med handen bredvid plantan. Rödbeta behöver inte sörskil mycket vatten – men detta varierar under säsong och väderförhållande. Fuktig jord är vad vi strävar efter. Använd gärna kompost runt om plantan.

Utöver att vattna rödbeta

Utöver att vattna rödbeta gillar plantan att mullrik och luftig sandjord med ett ph-värde omring 7. Om värdet överstiger 7 bör jorden kalkas. Givetvis bör vi rensa bort ogräs, speciellt i början för att minska konkurrens om näring från jorden.

Problem För rödbeta

Rödbeta är generellt ingen problemutsatt planta. Det händer, om sällan, att rödbeta angrips av betesflugans larver kan angripa bladen. Fiberduk är oavsett rekomenderat, bode för plantan som mot angrepp.

Vattna Ärter

Vattna ärter

Vattna ärtor ortentligt ca gång per vecka. Ärtor behöver inte vattnas ofta, så länge jorden är fuktig. När plantan börjar producera ärtor får jorden aldrig bli torr – då slutar produktionen av ärtor. Under varma dagar (under ärtproduktion) rekomenderas därför att vattna dagligen.

Utöver att vattna Ärter

Ärter behöver väldränerad lerjord och ett skuggat med längre temperaur för att växa. Kvävehalten i jorden ökar i och med rötternas symbios med kvävebindande bakterier – så gödsla förslagsvis med något utan kväve.Ärter angrips till och från av mask. Använd därför fiberduk, som också hjälper till att hålla jorden fuktig. Fuktig jord är mycket viktigt.

Problem med ärter

Ärtvecklaren är ett vanligt förekommande problem gällande odling av Majs. Dessutom gillar fåglar att plocka ärtor. Skydda plantan med fiberduk så ökar du dina chanser för succé!

Vattna Zucchini

vattna zucchini

Vattna Zuccihini ca 1 gång / vecka med 2,5 cm vatten. Eftersom att zucchini innehållet avsevärd stor del vatten – gynnas den av riklig bevattning. Gräv en lite grop ca 10 cm vid plantan för att undersöka om du behöver vattna. Torrt? Vattna! Undvik att torska ut helt.

Utöver att vattna Zucchini

Zucchini föredrar kompostrik välgödlad och väldränerad jord. Därtill bör den planteras i läge med mycket sol och värme. För att bibehålla fuktighet rekomenderas att täcka marken runt plantan med exemeplvis gräsklipp – för att hindra vattnet från att avdunstna. Gödsling är också välkoment.

Problem med zucchini

Zucchini plantan angrips såväl på bladen som frukten. Mjöldag angriper bladen, och frukten kan angripas av svamp och börja ruttna. Motverka spridningen av dessa genom att plantera med ordentliga avstånd (1 meter), alternativt plantera resistenta sorter – sånna finns också!

Vattna Majs

vattna majs

Vattna majs rikligt med vatten. Majs behöver ca 2,5 cm regn per vecka. Väderhållanen kan påverkar hur du ska vattna din majs. Undersöka gärna jorden 10 cm under marknivå – är den torr bör du vattna. Vattna alltid själv om regnet uteblir. Specielt under tiden som själva majsen växer.

Utöver att vattna majs

Majs behöver generellt mer värme för att växa – ca 12 grader i jorden. Jorden behöver vara näringsrik. Gödsla jorden dig majsplanta står i med hönspellet under växtsässongen. Rensa bort ogräs och sidoskott runt stammen.

Problem med majs

Några vanligt förekommande problem med att odla majs omfattar främst angrepp av sniglar. Ge majsen extra skydd med hjälp av fiberduk under första ledvnatstiden när plantan är skör.

Vattna Rädisa

vattna rädisa

Vattna rädisa så att jorden förblir fuktig men inte genomblöt. Undvik att stress radisa med torska eftersom att de kan få rötterna att spricka. Vattna ordentligt 1-2 gånger i veckan beroende på väderförhållande. Du kan vattna mindre ofta med att täcka jorden omring rädisa med exempelvis klippt gräs (hindrar avdunstning).

Utöver att vattna rädisor

Utöver att vattna rädisa hjälper en svalare och näringsrik miljö. Då trivs radisa som bäst. Ph-värdet i jorden bör inte överstiga 7 och lerig jord bör spädas med kompost och gödsel. Se till att resan ogräs speciellt i början när plantan är skör.

Problem med rädisor

Rädisor angrips ibland av kålfluga och jordloppor. De syns genom att bladen bli uppätna – men är generellt inget stort problem. Rädisan kan skyddas mot de båda genom att täckas av fiberduk, som dessutom hjälper plantan att växa.

Vattna Sparris

vattna sparris

Vattna sparris med ca 3 cm vatten per vecka. Mer sällan går också bra om du vattnar ordentligt. Sparrisen rötter går djup ner och kan därför ta klara sig en tid utan vatten. Vattna vid stammen och inte på själva sparrisen. Detta för att undvika att svampbildning. Rekomenderat är att vattna på morgonen och låta solen torka sparrisen från eventuell fukt under dagen.

Utöver att vattna sparris

Sparris trivs bäst i luftig jord för att kunna utveckla sina rötter djup ner i marken. Bäst skörd får du efter 5e året. Välj plats för plantering noggrant så sparris inte går att flytta nästkommande år. Undvik platser nära träd vars rötter kan störra sparrisen. Gödsla inför våren och hösten. Täck med fiberduk alternativt planteringsjord.

Problem med Sparris

Sparrisen har få vanligt förekommande problem. Vissa sparris kan få rost, men det gäller långt ifrån alla sorter.

Vattna Purjolök

vattna purjolök

Vattna purjolök med ca 2,5 cm vatten per vecka – förutsatt att regn uteblir. Håll jorden fuktig och näringsrik speciellt i början. Vattna något ofta och gödsla gärna inför säsongen. Täck med fiberduck eller kompost för att enklare bevara vattnet i jorden tillgängligt för din purjolök.

Utöver att vattna purjolök

Utöver nogrann bevattning rekomenderas att förså purjolöken i växthus. Undvik däremot att direkt plantera plantan i kalla jord då sidoskott och blomskälkar kan växa och förstöra skörden. Kalka jorden till ett ph-väde runt 7 och plantera med 20 cm avstånd för bäst resultat.

Problem med purjolök

Purjolök är inte helt problemfri. Plantan angrps av bland annat purjolöksmal och lökfluga som angriper blasten. I vissa fall förekommer även rostsvamp som visar sig genom oranga fläckar. För bäst resultat bör purlolöken planterar på olika platser varje år.

Vattna bondbönor

Vattna Palsternacka

vattna palsternacka

Vattna Palsternacka relativt sällan och istället mycket per vattning. Rekoemnderat är att vattna 1 gång i veckan. Vi vill att jorden ska bli fuktig långt ner under marknivå – så att palsternackan tvingas söka vatten längre ner och få en fin avlång form.

Palsternacka tillhörbland de mer lättodlade grönsakerna. För att undvika mossformningar bör jorden vara stenfri, mullrik och lerig. Palsternacka behöver en jordtempereat omkring 10 grader för att börja växa. Grönsaken kan sås med 5 cm mellanrum.

Palsternack är generällt sätt skonad från agrep av skadedjur och svampangrepp. För att öka chansen för goda skör bör vi alltid täcka med fiberduk, gräsklipp eller likvärdigt.

Vattna Rucola

Vattna rucola i mullrik, näringsrik och väldränerad jord var och varannan dag. Undvik att övervattna för att minska risken för ruttnande rötter. Tillstt gärna extra näring. Vattna när jorden ca 2,5 cm under amrknivå känns torr.

Bra att veta utöver att vattna ruccoloa är bladn annat att den skördas redan ever 30 dagar. Ruccola går utmärkt att odla i kruka hemma. Placera plantan i roligt läge om möjligt. Plantera ute när frostrisken är över, täcka gärna med fiberduck till en början.

Melon

Vattna melon ordentligt för att tillgodose hela rotsystem mer frukt. Melonen rötter går djup i jakt på vatten. Vattan melonen vid roden och undvik att vattna på plantan för att minska risken för skadedjursangrepp och svamp. Melonen behover enorma mängder vatten när frukten växer – för mycket vackan kan få melonen att spricka. Vattna mer i början av melonens tillväxt och mindre när melonen närmar sig skörd.

Bra att veta utöver att vattna melon är bladn annat att melonen är svår att odla. Den kräver polinering för att få frukt. Polineringen behöver ske genom att med pensel förlytta frömjöl från hanblomman till honan (som finns på samma planta. Melon förkultivers upp till 6 veckor och toppas så fort plantan når växhustaket.

Det finns flera kända problem med att odla melon gällande skadedjur och sjukdomar. Alltifrån mjöldagsangrepp under sensommare, rothalsröta som angriper stjälken och sprider sig därifrån (tar ofta död på plantan), även vita flygare angriper melon. Melon är ingen planta att odla för nybörjare.

Vattna Vitlök

Vattna vitlök ordentligt ungefär 1 gång per vecka. Vattna så att vitlöken får fuktig jord 30 cm under plantan. Vitlök behöver väldränerad jord, som förbli fuktig, inte lerig. Om vitlöken visar gula blad rekokomenderas bevattning med extra kväve.

Bra att veta utöver att vattna vitlök är bland annat att jorden bör vara mullrik, sandig och väldränerad jord. Vitlök behöver sol för att växa, och klarar full sol – 4 timamr sol anses räcka. Vitlöken går att skörda efter 9 månader, emn även tidigare – även om smacken skiljer sig. Vitlök går utmärkt att odla hemma i mellanstor kruka. Skörda när vtilköken blad börjar vissna naturligt.

Vitlök har inga kända problem under odling och anses vara en lämplig grönsak att odla för nybörjare. Skötseln ofattar främst rensning av ogräs och att hålla planteringsjorden lucker.

Vattna Jordärtskocka

Vattna jordärtskocka rikligt med vatten, speciellt i början för att få igång grönsaken. Rekomenderat är 1 ordentligt vattning per vecka – två gånger vid högsommarvärme. Undvik att torka ut jorden, speciellt när plantan är etablerad för att undvik förtidig blommning.

Bra att veta utöver hur vi vattnar jordärtskocka är att trivs bättre i varmare jord. Jordärtkockan är oerhört tålig grönsak som kan odlas i stort sett över hela landet och trivs bästa i sandig jord med ph-värde omrking 7. Plantera 10 cm ner i marken med ett avstånd på 50 cm. Skörda när stjärkarna bli bruna och vissn – omkring september.

Det finns inga kända problem vid odling av palsternacka förutom snigelangrepp. Dessa kan du motverka genom diverse snigelskydd och rensning morgon och kväll – så sniglarna är aktiva under natten.

Pepparrot

Vattna Rabarber

vattna rabarber

Vattna rabarber regelbundet och undvik att jorden torkas ut helt. Rabarbet i krukar behöver vattnas oftare än friland. Dränk jorden ordentligt 1 gång i veckan och undvik att vattna för ofta. Mycket vatten för rötterna att söka sig ner och utvecklas. Undvik att vattna bladet för att minska risken för svamp och skadedjur.

Bra att veta utöver att ur vi vattnar rabarber är bland anant att grönsaken är lättodlad. Planteras direkt i jorden alternativt förkultivering. Sködsel innebär ogränsrensning och att skörda stjälkarna utmed sässongen – när de blivit ca 30 cm. Jorden bör vara mullrika, lucker och näringsrik.

Rabarbet är ett ypperligt val ör den som vill ha problemfri odling. Inga kända problem finns nämnligen att nämna om denna grönsak.


Vattna grönsaker när det regnar

Vattna grönsaker för mycket

Vattna rötter

Lämna en kommentar