Vattna Elefantöra

Vattna elefantöra under kran fram tills att vatten rinner ur dräneringshålet. Ställ undan kruka för ordentlig dränering tills att allt överflödigt vatten lämnat krukan. Upprepa processen var 3-5 dag bereoende på klimatet ditt elefantöra står i – men aldrig innan jorden hunnit torka ut rätt ordentligt.

vattna elefantöra i kruka

Så gör du för att vattna elefantöra:

 1. Känn om Torrt

  Elefantöra tår perioder av torka tack vare dess förmåga att bevara vatten inom sig. Både bladet och rötterna fylls med vatten när vi vattnar – i större utsträckning än andra växter. Av den anledningen bör vi inte vattna elefantöra innan jorden hunnit torka ut ordentligt. Gärna så mycket som möjligt utan att orsaka negativ påverkan på elefantörats yttre.

 2. Undersök näringsbrist

  Näringen är navet i alla växters hälsa, insklusive elefantörats. Utan tillskott av näring löper elefantöra större risk för angrepp av svamp, och angrepp av diverse skadedjur. En starkare växt, som fått tillskott av näring, klarar sådan perioder avsevärt bättre. Passa på att vänta på bladen inför varje vattning, inspektera och leta efter små krabater.

 3. Rotbevattna

  Elefantöra är mer vana vid torka än många andra växter, speciellt de som blommar. Rötterna föredrar att lagra vattnet inom sig, och förbruka vid behov – före att stå i fuktig jord. Det innebär att vi inte ska vattna elefantöra speciellt ofta, kanske var 3-5 dag beroende på klimat, jord etc. När vi vattnar ska vi däremot vattna ordentligt, gärna låta vattnet fylla krukan för att eleiminera eventualla torra fickor av jord.

 4. Dränera

  Efter en ordentligt sk rotbevattning behöver krukan dräneras på allt överflödigt vatten. Anledningen till detta är att det rötterna annars risker att börja ruttna. När depoerna är fulla, slutar rötterna att absorbera vatten. Mätta rötter behöver varken vatten eller näring, däremot behöver de syre – som för blöt jord hindrar rötterna från att få. Prova själv, kan du andas under vatten?

 5. Ställ tillbaka

  När inget mer vatten rinner ur dräneringshålet kan du ställa tillbaka ditt elefantöra på fat eller till dekoratinskrukan. Genom att vattna enligt denna metod, kan vi vara säkra på att rötterna och bladet fått bestämma mängden vatten – istället för oss. Det brukar bli bättre så!

Hur ska man vattna elefantöra?

Det enklastet sättet att vattna elefanöra på är genom en ordentlig rotbevattning. Ställ krukan under rinnanden vatten – förutsatt att din kruka har ett dräneringshål! När vattnet från kranen börjar rinna ur dräneringshålet kan du ställa under krukan för ordentlig dränering. När inget vatten längre droppar från krukan är bevattningn klar. Allt vatten som jord och rötterna behövs finns nu i krukan. Genom att vattna genom denna metod, säkerställer vi att rötterna och jorden bestämmer mängden vatten de behöver – istället för att vi ska göra den.

Hur ofta ska man vattan elefantöra?

Hur ofta vi behöver vattna beror främst på 2 faktorer. Den en är hur mycket du vattnar med, medan andra är hur stor krukan är. Utöver dessa två faktorer är klimatet också en faktor eftersom att både temeperatur och direkt solljus påverka evaporering från jorden. I regel bör vi vattna ett eleafntöra var 3-4 dag. När jorden inte längre är fuktig n 1-2 cm under ytan – är det god tid att vattna.

Hur mycket ska man vattna elefantöra?

Hur mycket man ska vattna sitt elefantöra med varierar beroend på av krukans och växtens storlek, men också med klimatet ditt elefantöra står i. En stor kruka kan hålla mer vätska eftersom att den rymmer mer jord. Däremot kan vätskan lägga sig på avstånd från rötterna om elevantöra är för litet och outuvecklat. Därför är det alltid rekomenderat att känna efter genom att stoppa ner ett finger i jorden. Det går också bra att press lite lätt på jorden, en spänstig jord har fukt kvar medan motsatsen inte har det.

Vattna Elefantöra med Näring

Vi behöver vattna elefantöra med diverse olika mineraler, eftersom att vardera bidrar till specifika områden essentiella för elefantörats hälsa. Nedan kan du läsa om de viktigaste mineralerna att vattna ditt elefantöra. Dessa mineral är ofta en del av färdigblandade näringslösningar tillgängliga på handelsträdgård.

Kväve

Den generellt sett viktigaste mineralen att vattna växter med, inklusive elefantöra, är kväve. Mineralen är en absolut nödvändighet för samtliga delar av tillverkningen av växtprotein, aktivering av essentiella enzym och metaboliska processer- ansvariga för transport av energi genom hela elefantörat.

Fosfor

Utöver käve är fosfor också en mineral vi bör vattna vårt elefantöra med, eftersom att denna mineral också har en betydande roll i växtens fotosyntes. Fosfor ansvara bland annat för omvandlingen av solenergi till kemisk energi, som elevantörant faktiskt kan använda för att växa. Hur coolt?!

Kalium

Kalium är den tredje, bland de viktigaste mineralerna att vattna elefantöra med – utöver kväve och fosfor. Mineralen har en betydande roll i att bevara fukt innanför elefantörats cellvävnad genom att reglera öppning och stängning av plantans stomi – yttre del på växter som släpper in (men även läcker) CO2.

Utöver de tre viktigaste mineralerna nämnda ovan (kväve, fosfor och kalium) finns ytterliga 4 mineraler värda att känna till. Dessa anses inte vara lika essentiella, men fortfarande viktiga för växter inklusive vårt elefantöra!

Kalcium

Vi bör vattna elefantöra med kalcium eftersom att mineralen ansvara för att utveckla celler struktur, något som påverkar hela “spänstigheten” i ett elefantöra. Mineralen bidrar också till bättre transport av viktiga mineraler genom plantan – samtidigt som den bidrar till bättre ph-balans.

Magnesium

Magnesium bidrar till att elefantörat får sin fina färg, och är därför en essentiell mineral att vattna med. Anledningen till denna effekt är mineralens påverkan på tillverkningen av klorofyll. Magnesium aktiverar många enzym i vårt elefantöra, som både effektiviserar plantans energi förbrukning, men hjälper den också att utvecklas.

Svavel

Det skadar sällan att vattna elefantöra med svavel eftersom att mineralen har en betydande roll i flera delar av plantans utveckling. Bland annat i produktionen av protein, klorofyll, påskyndar tillväxt av rotsystem och gör den på så sätt mer resistent mot yttre faktorer.

Lämna en kommentar