Vattna Citronträd i Kruka

Oavsett hur mycket vi mycket vi väljer att vattna citronträd – med eller utan näring – som har trädet sina begränsningar i storlek. Citronträdet blir med andra inte inte lika stort i krukan hemma, som i på friland någonstan kring medelhavet.

vattna citronträd i kruka vinter

Så gör du för att vattna ett citronträd:

 1. Känn om torrt

  Citronträd föredrar ett klimat åt “det torrare hållet”, men jorden ska dock inte torka ut helt. Vi behöver vattna när planteringsjorden befinner sig mellan lätt fuktig och snustorr. Stoppa ner ett finger några cm under ytan och känn efter. Låt dig inte luras av att ytan är snusstorr eftersom att fuktigheten längre ner är vad som spelar roll!

 2. Undersök närignsbrist

  I samband med bevattning bör vi passa på att undersöka eventuella brister hos citronträdet, som vi med hjälp näring kan åtgärda. Det är vanligt att tillsätta näring anpassad för medelhavsväxter – ca varannan vecka.

 3. Anpassa metod

  Det råder skilda meningar som den perfekta metoden att vattna citronträd. Vissa använd system för självbevattning, andra kan rotbevattna med andra vattnar sporadiskt. Allt beror på vilken planteringsjord ens citronstäd står i. Undersöka med olika metoder för att hitta den bästa för just ditt citronträd.

 4. Dränera

  Beroende på hur du vattnar, så kan jorden behöva tömmas på vatten. Speciellt om det runnit lite för mycket vatten vattenkannan. Behovet av att tränera efter bevattning skiljer sig. I regel bör vi dock aldrig låta trådet stå i vatten för att minska risken för att rötterna ruttnar.

 5. Observera

  Oavsett vilken metod du tillämpar för att vattna ditt citronträd så behöver du – tille n början – observera hur den reagerar. Det är inte nödvändigt senare, eftersom att reaktionerna bli mer förutsägbara. Så blir du proffs på att vattna just ditt citronträd!

Citronträd behöver Dränering

Krukan vi vattnar i, behöver god dräneringe. Men har inte alla krukor “god dränering”? Nej, så här vet du. En kruka bör ha ett relativt stort hål, och gärna fler än 1 för att ha “god dränering”. Borra gärna ytterligare något / några håll förustsatt att ditt citonträd står i plastkruka. Undvik att borra i lerkruka eftersom att meterialet nästan alltid spricker.

Citronträd som fåt rätt förutsättningar att växa – kan ändå bli stora – mätt i mått för hushållsplantor. Det innebär, att den ursprungliga krukan en dag garanterat blir för lite.

Kruka och rotsystem

Ett hälsosamt citronträd bär inte bara frukt, och har gröna blad – den är också stabil. Vad menar jag här, tänker du! Huruvida ett träd är stabilt eller inte, beror på krukan form – som citronträdet stått i. En platt och grund kruka ger ett rotsystem som sprider sig på bredden när vi vatter – rätt uppenbart ellr hur? Medan en djupare kruka ger djupa rötter.

När vi planterar om vårt citronträd bör vi passa på att byta till en djupare kruka, dvs avlång på höjden. För att möjliggöra utvecklingen av stärkande rotsystem.

Lätt kruka

Värt att tänka på också, gällande att vattna citronträd i kruka, är trädet kan bli tungt. Givetvis inte på direkten, men med tiden när det växt till sig. Det i kombination med en tung lerkrukan kan göra citronträdet svårt att flytta omkrink. Kanske inte relevant för alla – men att ställa ut trädet i direkt solljus under dagen är toppen.

Svart kruka

I varma delar av världen avråds omplantering till svarta krukor, speciellt för unga citronträd. Anlednignen beror på att dessa bli avsevärt mycket varmare än övriga och kan, i samband med bevattnig, skapat ett klimat rötterna inte trivs i. Men hemma, i en lägenhet eller villa, i landet lagom – bör det inte vara några problem.

Hur ofta behöver man vattna citronträd?

I regel behöver vi vattna citronträd tillräckligt ofta för att bibehålla en fuktig planteringsjord – utan att rötterna står och trampar vatten. Rötterna på citronträd kan enkelt börja ruttna, något vi behöver undvika i största möjlig mån.

Det är inte lätt att vattna citronträd på rätt sett – speciellt inte genom att läsa om hur andra gör. Det finns mångder med faktorer på påverkar hur ofta vi behöver vattna ett citronträd:

 • Hur utvecklat är rotsystemet? Rotsystemet på våra citronträd har en övgörande roll i absorberingen av fukt. De kan varier avsevärt beroende på hur tidigare bevattning gott till.
 • Hur stor är krukan? Storleken på krukan som vårt citronsträd står i avgör mängden tillgänglig jord som kan absorberas och bevaras utan att evaporera för snabbt.
 • Hur stor är krukan i relation till trädet? Det är fördelaktigt att planteringsjord absorberar vatten. Det fungerar som en reserv för citronträdet – men kanske också orsaka problem om vattnet “gömmer sig” på avstånd från rötterna. Det sker garanterat när ctronträdet står i en större kruka.
 • Vilken typ av jord står i krukan? Planteirngsjorden förmåga att bevara fukt är också avgörande. Tänk på att en lerig och sandigare jord dränerar fukt betydligt snabbare, än exmpelvis lucker jord.
 • Hur varmt är klimatet? Värmen påverka evaporering av vatten från planteringsjorden – och detta kan variera beroende på läge. Hur mycket vatten som evaporeras när krukan står vid element kontra i växthus är svårt att fastställa utan att expermintera sig fram.

Hur mycket sol behöver ett citronträd?

Citronträd kan inte få för mycket sol. Trädet kommer medelhavet, där solljus finns i överflöd, och är därför något trädet inte bara föredrar – utan också behöver. Ställ därför citronträdet i det allra ljusaste fönstret du har. Om möjligt – flytta trädet till där solen står resten av dagen.

Se gärna till att vrida på ditt citronträd för att tillgose alla delar av trädet med solljus. Variende solljus kan gör vissa delar trädet svagare, som kan ge liknande symptom som näringsbrist.

När ska jag vattna citronträd?

Vi behöver vattna citronträd när planteringsjorden är torrare än “lätt fuktigt” – men innan jorden bli snustorr. När det sker däremot, är en helt annan femma. Det varier avsevärt.

Citronträd föredrar planteringsjord åt det torra hållet – men absolut inte snustorrt! Eftersoma tt citronträder kommer från medelhavet, när klimatet tenderar att vara både varmare och torrare – är detta var citronrädet gillar även hemma i Sverige.

Vattna citronträd under vinter

Vattna citronträd 1 gång var 3 vecka under vintermånaderna december januari. Det kan behöva ske oftare, däremot bör vi unvika all utförlig rotbevattning – och istället vattna lätt och frekvent.

Vi behöver vattna citronträdet avsevärt mycket mindre under vinter, än sommar. En självklarhet kanske, men varför är det så? Anledningen beror på att trädet sakta aklimatiserat till nytt klimat främst under hösten.

När fotosyntesen inte längre går på högvarar – som under sommaren – så “förbrukar” citronträdet mindre vatten. Avden anledningen behöver vi vattna mindre, trädet behöver alltså mindre vatten för att hålla “maskineriet” i gång.

Kan man vattna citronträd för mycket på vinter?

Ja, men oroa dig inte – citronträdet kommer att visa sitt missnöje, så att du kan göra rätt nästa gång. Det kan dock vara förödande för trädet – om vi vattnat för mycket. Anledningen beror på att rötter som står i för fuktig planteringsjord tenderar att ruttna och dö.

Därför är det extra viktigt att vå kruka har god dräneringen, men också att vi vattnar avsevärt mindre under vinter – än sommar. Metoden vi vattnar citornträd under vinter skiljer sig också åt mot sommar.

Citronträd behöver den mängd vatten under vintern som behövs för överlevnad, och ingenting mer. Ingen utveckling sker, och heller ingen blomning sker under vintern. Av den anledningen behöver vattna mindre.


Lämna en kommentar