Vattna Chili i Kruka

Vattna chili i kruka

Vi behöver vattna chili mycket – men sällan. När vi vattnar chiliväxt ska vi alltså dränka planteringsjorden i krukan med vatten, och ställa tillbaka den när allt överflödigt vatten lämnat genom dräneringshålet. Därefter vattnar vi inte vår chili förrns planteringsjorden torkat ut – nästintill ordentligt.

Det har bland annat att göra med chiliväxten ursprungliga miljö, som karakteriseras av mycket höga temperaturer och periodisk torka.

Så gör du för att vattna chili:

 1. Känn om torrt

  Chili behöver inte en jämn nivå av fukt för att överleva. Plantan klarar av perioder av torka, som dessutom är en naturlig del av chiliväxten ursprungliga klimat. Vattna därför inte, förutsatt att jorden blir markant mycket torrare. Även en chili som börjat reagerar negativt på torka återhämtar sig snabbt genom att vattnas. Däremot har en övervattnat chili något svårare att återhämta sig.

 2. Undersök näringsbrist

  Det är ofta så, att eventuell näringsbrist visar sig väldigt diskret till en början. Därför är det rekomenderas att inspektera chiliväxten i samband med bevattning. Det kan också medföra att du uppmärksammar angrepp av skadedjur, som är enklare att behandla i början.

 3. Rotbevattna

  Eftersom att chili inte vattna speciellt ofta – ska den vattna ordentligt. Ställ din chilli under rinnande vatten, tills att vattnet som lämnar dräneringshålet är klart. Krukan ska kännas ordentligt mycket tyngre än tidigare. Det är ett gott tecken, som typer på att inga “torra utrymmen” finns kvar.

 4. Dränera

  Vi behöver dränera ordentligt eftersom tt vi dränkt vår chili med ordentligt genom rotbevattning. Den del är absolut viktigaste, eftersom att chiliväxt som “trampar vatten” snabbt kommer visa sitt missnöje. Rötter får absolut inte stå i vatten en längre tid. Låt därför allt (!) överflödigt vatten lämna krukan, innan den ställs tillbaka på fat eller i dekorationskruka.

 5. Ställ tillbaka

  När ingen mer vatten rinner ut ur dräneringshålet kan vi ställa tillbaka vår chili. Vi ska inte vattna vår chiliväxt förrns jorden hunnit torka ut ordentligt.

Chili i Kruka

Eftersom att chili varierar mycket i storlek, från att vara nysådd till väletablerar – så påverkas chiliväxten behov av kruka. En större kruka, men lite chiliväxt, är knepig att vattna eftersom att förhållandet mellan tillgänlg jord och växtens rötter blir obalanserad.

Vi tenderar att glömma bort, att även jorden är i behov av vatten. Det innebär att en stor kruka, med mycket planteringsjord, konkurrerar om tillgängligt vatten med plantans rötter. En lite chiliväxt i stor kruka, med mycket jord – kommer att ha svårt att konkurrera. Det beror på att vattnet kan “gömma” sig på sådan avstånd från rötterna att de blir utan vatten – trots att jorden står fuktig.

Vanliga frågor om att Vattna Chili

Ska jag vattna chili underifrån?

Det är inte nödvändigt att vattna chili underifrån, så länge vi undviker att vattna själva plantan. Vatten som samlas på blad tenderar att öka bakteriebildning, som kan leda till skadeangrepp i form av diverse insekter, men också svamp och mögel. Det går givetvis bra att vattna chili underifrån också. Det görs enklast genom att ställa chiliväxten i en balja med vatten. Bevattningen är klar när vi ser att planteringsjorden högst upp börjar bli fuktig.

Hur mycket ska man vattna chili?

I en kruka med lucker och väldränerad planteringsjord är risken för att övervattna en chilixät mycket liten – förutsatt att krukan har ett dräneringshål. Vi kan exempelvis ställa vår chili under rinnande vatten, ända fram tills att vattnet som lämnar dräneringen är klart. Det kan ta uppemot 30 sekunder, och fylla krukan enorm mängd vatten. Skulle vi ställa tillbaka vår chili i dekorationskrukan, utan att låt allt (!) överblivet vatten rinna ut, risker vi att övervattna vår chili. Men om vi istället dränerar utan att stress, så kommer rötterna och planteringsjorden att behålla precis rätt mängd vatten.

Kan jag vattna chili för mycket?

Planteringsjorden som vi vattna chili behöver vara lucker, och väldränerad – annars löper vi risk att övervattna chiliväxter. De föredrar planteringsjord som är ordentligt fuktig, så länge syre finns tillgängligt också. En mycket vanligt anledning till varför chiliväxter beror på att rötterna “stå och stampar” i vatten, i relation till mängden tillgängligt syre. Det är därför rekommenderat att tillsätta exempelvis perlit i planteringsjorden. Den enklaste jorden att övervattna en chiliväxt i är lerig jord, eftersom att den, till skillnad från lucker jord absorberar och förbli fuktig länge utan speciellt mycket syre i cirkulation.

Kan jag vattna chili för lite?

Ja, men ofta är det ingen fara – eftersom att chili återhämtar sig väl efter perioder av torka. Det är tom. fördelaktigt för chiliväxter att torka ut emellanåt. Det är dessutom en del av naturligt del av deras ursprungliga klimat. Första vattningen efter en period av torka, kan behöva pågå lite längre än en “vanlig bevattning”. Det beror på att torr jord behöver längre tid för att absorbera vatten – än sådan som är lätt fuktig. En snabb bevattning gör att vattnet rinner igenom dräneringshålet istället för att absorberas av rotsystemet.

Hur ofta ska man vattna chili?

Det går inte att svara på hur ofta vi behöver vattna chiliväxter – åtminstone om vi eftersöker någon form av schema att följa slaviskt. Hur ofta vi behöver vattna vår chili beror till stor del på klimatet som omfattar;
Hur stor kruka står chiliväxten i?
Vilken typ av planteringsjord finns i krukan?
Hur etablerad är chiliväxten?
Hur mycket solljus träffar plantan?
Hur är fuktigheten omkring vår chili?
Vilken årstid är vi i?

När ska man vattna chili?

Det finns flera sätt för oss att identifiera när vi behöver vattna vår chiliväxt. Det är viktigt att komma ihåg; chili behöver inte vattnas ofta – men mycket när vi väl bevattnar. Eftersom att fuktighet i planteringsjord kan vara svårt att bedöma – kan vi stoppa ner ett finger i jorden. Jorden kan vara snustorr på ytan men fortfarande vara ordentligt fuktig bara några cm ner. Ett annat sätt att avgöra när vi bör vattna är att bedöma fuktighet utifrån vikt på krukan. Planteringsjord som innehåller mycket vatten väger mer – nästan så att en kruka med torr jord väger löjligt lite.

Vattna Chili med Näring

Kväve

Chili med brist på kväve tenderar att resultera i gula blad, som till skillnad från “övriga gula blad” får en gula nyans över hela bladet. Dessutom blir chiliväxten mindre benägen att bära frukt, och den generella tillväxten avtar.

Fosfor

Chili med brist på fosfor får något rödare, ibland lila blad. Den näringsbrist visar sig första på de äldre bladen. Dessutom tenderar rotsystemet att inte hänga med i den generella tillväxten. Luft ut chiliväxten när planteringsjorden torkat ut för att inspektera eventuell outvecklade rötter.

Kalium

Vattna chiliväxt med kalium om blad blir hängiga – men samtidigt från en mörkare nyans av grönt. Brist på kalium påverkar skörden och utvecklingen av plantan i stort.

Kalcium

Vattna med kalcium när bladet viker sig uppåt, och får synliga skador. Brist på kalcium visar sig också genom missformade blad, eller blad som slutar inte når normal storlek. Kalcium spelar en betydande roll i chiliplantans celldelning, som påverkar den övergripande utvecklingen.

Magnersium

Vattna med magnesium när bladen blir gulare – samtidigt som bladens vener förbli intensivt gröna. Dessa symptom angriper de äldre bladet först. Magnesium hjälper vår chiliplanta att transportera energi – i form av kolhydrater – som är avgörande i chiliväxten fotosyntes.

Svavel

Vattna med svavel när nya bladet blir något gulare i färgen. Svavel hjälper chiliväxten i tillverkning av protein som används för utveckling an växten stjälk och rötter.

Magnesium

Vattna med koppar när venerna på blad – till skillnad från magnesiumbrist – blir gulare, samtidigt som bladet förblir gröna. Brist på koppar resulterar i att chiliväxten lättare bli angripen av svamp, något vi kan undvika genom att inte vattna själva plantan och istället enbart vattna jorden och rötterna.

Järn

Vattna med järn när bladet bli blekare i färgen. Ibland kan skillnaden på blad med koppar och järnbrist vara svåra att skilja åt. För säkerhetsskull rekommenderas att vattna båda samtidigt för att undvika en sämre skörd.

Mangan

Det finns flera symptom hos chiliväxter, som kan ha anknytning till brist på mangan. Vi bör vattna med Mangan när yngre blad blir gula, samtidigt som venerna förblir gröna – kan även förekomma i kombination med att flera blad blir bruna i kanterna.

Här kan du läsa mer om näringen och dosering kopplat till chili.

Lämna en kommentar