Vattna Äppelträd | Trädgård & Kruka

vattna äppelträd

Vi ska vattna äppelträd – båda nya och etablerade – genom ordentlig rotbevattning, dvs raka motsatsen till hur vi vattnar gräsmatta. Vattnet behöver nänligen avsevärt längre tid att träna ner till rötterna på äppelträd, än den tillhörande gräsmattan.

 1. Känn om Torrt

  Det kan vara lite knepigt att efter om jorden bland de allra djupaste rötterna är är torr eller inte. Ett vanligt förekommande knep är att försöka sticka ner en skruvmejsel (omkring 20 cm lång) i jorden omkring trädet. Går mejseln ner, så behöver vi inte vattna. Den ska kunna stickas ner med vara händera. Vi behöver inte känna efter om tort speciellt ofta, nästintill aldrig förutom när torka råder under längre period.

 2. Rensa ogräs

  Helst ska ingenting växa under våra äppelträd, inte ens gräs, eftersom att gräset konkurrerar om både vatten och näring. Givetvis kan det – av estetiska själv – vara lämpligt också, men för trädets bästa bör både grös och ogräs rensas kring trädet löpande.

 3. Undersök näringsbrist

  Först och främst visar träden visar tecken på torka och näringsbrist genom att bladen slutar utvecklas, blir gula eller faller av. Bladen är de svagaste delen, och ger därför en bra indikation på hur träet mår. Därefter kan vi undersäka frukten. Frukt som inte växer till genomsnittlig storlek, eller inte alls, saknar främst vatten – men också mineraler som krävs för blommning.

 4. Rotbevattna

  Vi behöver inte vattna äppelträd speciellt ofta, men däremot behöver vi vattna ordentligt – när vi väl vattnar. Äppelträdet har djupa rötter, som även de behöver fukt. Det är rekomenderas att vattna äppelträd med hink, så att vattnet snabbt pressas ner till de djupgående rötterna också. En vanligt missupfattning är att trädet får vatten när vi vattnar gräsmattan. Så går det inte till. Bevattning av gräsmatta, med exempelvis spridare, avslutar långt innan vattnet når trädets rötter.

 5. Täck

  När vi är färdiga med bevattningen bör vi täcka jorden med kompsot, gräs eller liknande. Allt för att bevara så mycket av fukten i jorden – så länge som möjligt. På så sätt slipper vi oroa oss för om trädet har tillräckligt med vatten. Det är också en bra metod att säkerställa fuktig jord medan vi åker iväg på exempelvis semester.

Sporadisk och ytlig bevattning av äppelträd är givetvis bättre än ingenting. Vi åstadkommer däremot ingen vidare effektiv bevattning. Lite som att vattna gräsmatta när solen skiner mitt på dagen – majoritet avdusnar innan rötterna hinner få sin del.

Så huruvida just du behöve vattna tid träd är svårt att säga. Det beror på hur sommaren är, och har varit, men också hur du planterat äppelträdet – dvs om trädet står i soligt eller skuggit läge. Ytterligare en faktor som påveka trädet behöver vattna är dess ålder eftersom att yngre äppelträd är mer känsliga för torka än etablerade.

Vanliga frågor om att Vattna Äppelträd

När ska man vattna äppelträd?

Man ska vattna äppelträd när trädet inte klarar sig med befinlig nederbör. Men hur vet man, tänker du! Den allra svagaste delen på våra äppelträd är bladen. De ger goda indikationer på hur trädet mår i resan mot att bära frukt.

När bladen på ditt äppelträd är gröna, så kan du utgå från att trädet i största allmänhet mår bra och ingen vattning behövs. Äppelträd som börjar producera fruk behöver mer vatten, och kan påverkas av torka i jorden – redan innan bladen viker sig.

Prova att sticka ner en skruvmejsel omkring 20 cm ner i jurden runt äppelträdet. Om skruvmejseln går ner, så behöver så har trädet tillgång till tillräckligt med vatten – för att vara på den sägra sidan, och öka chanserna för god skörd, kan du alltid vattna lite extra med blommning.

Hur ofta ska man vattna äppelträd?

Det finns ingen regel för hur ofta vi bör vattna våra äppelträd. Varför? Anledningen beror på att träd har mycket varierande behov av att bli vattnade. Under vinter och vår behöver vi garanterat inte vattna våra äppelträd, men så fort första sommarvärmen kommer mår äppelträd bra av både vattning och näring.

Hur ofta vi behöver vattna våra äppelträd varierar beroende på säsong, om trädet är etablerat eller nyplanterad, mängden tillgänglig sol, jorden men också vad vi använder täcker jorden med exempelvis kompost eller gräs. Gräs kan “tjuva åt sig” av vattnet innan det når trädets rötter, medan kompost hindrar vattnet från att evaporera. Generellt sett behöver äppelträd inte vattnas, även om bevattning kan ge bättre skörd när frukt börjar visar sig.

Hur mycket ska man vattna äppelträd?

Vi bör minst vattna äppelträd i sådan utsträckning att trädets löv förblir gröna. Löven är den överlägset bästa indikationen gällande bevattning av träd, men också för växter generellt. I allra flesta fall behöver äppelträd inte vattnas alls – utöver att bli bevattnade genom regn.

Generellt sätt, gällande bevattning av äppelträd, så är mängden vatten per bevattning viktigare än hur ofta den sker. Äppelträd täcker sina rötter tack vore grenar och blad, och kan på så sätt stå sig längre per bevattning.

Vi bör vattna äppelträd så pass mycket att en skruvmejsel (omkring 20 cm) går att trycka ner i jorden omkring trädet. Enbart med hjälp av händerna. Så hur mycket just du behöver vattna ditt äppelträd kan jag inte svara på. Några faktorer som påverkar är bland annat hur mycket du vattna tidigare, nederbörd, vilken jord äppelträdet står i och hur etablerat trädet är.

Kan jag vattna äppelträd för mycket?

Äppelträd som fått för mycket vatten visar sympom på diverse näringsbrist. Anledningen beror på att rötterna slutar att fungera pga av syrebrist. Äppelträdet använder, precis om andra växter, sin rötter för att absorbera näring ur jorden. Utan denna näring fallerar hela fotosyntesen. För att undvika eventull överbevattning bör alltid hålla ett öga på jorden omkring trädet. Den inte finnas några pölar kvar 20-30 minuter efter att vi vattnat. Om så, kan vi räkna med att rötterna också står och stampar i vatten.

Äppelträd i Kruka

Det är betydligt enklare att vattna äppelträd i kruka än på friland. Anledningen beror på att krukan möjliggöra för oss att kontroller miljön i större utsträckning. Med hjälp av dräneringshålen i botten på krukan vi i större uträckning säkerställa hela rotsystemet fått tillräckligt med vatten.

När vi vattnar äppelträd i kruka ska vi vattna ordentligt – och sedan låta jorden torka ut i högsta möjligt mån, utan att sympom på torka visar dig på trädet. Det kan exmepelvis innebära att bladet bli något gulare i färgen.

När vi vattnar öppelträd i kruka behöver vi vattna långsamt, så att all planteringsjord få tillräckligt med tid att absorbera vattnet. Eftersom att öppelträd vattnar när jorden torkat ut, kan absorberingen ta något längre tid. Låt därför vattnet rinna ur dräneringshålet någon minut eller två.

Det går också bra att doppa hela krukan i vatten under 30 sekunder. Det är viktigt att låta allt överflödigt vatten rinna ut, innan äppelträdet plaserar tillbaka i dekorationskrukan.

Trädet får absolut inte stå i vatten, speciellt inte efter en ordentligt rotbevattning. Läs mer under “att vattna öppelträd för mycket” höfre upp på sidan.

Nyplanterat Äppelträd

Nyplanterade träd behöver en riklig bevattning, men viktigare än bevattning är hur trädet planteras. Gropen behöver vara dubbelt så stor som krukan trädet säljs i. Anleningen till detta är för att luckra upp jorden, och göra habitatet tillgängligt för öppelträdets ännu outvecklade rötter.

Vi behöver vattna nyplanterade träd av flera anledningar. Den främst är för att “sammasluta” trädets befinliga klimat med det nya. Det uppumdrar inte bara rötterna att utforska den nya jorden – utan stabiliserar också trädet genom att knyta an till marken bättre.

Ett nyplanterat träd – lika alla andra växter – är känsliga för nya klimat till en början. Även äppelträd kan få stresspåslag som påverkar deras förmåga till fotosyntes. En process vi är oerhört beroende av, speciellt i början. Att vattna rikligt, men inte ofta, är ett bra sätt att lugna ner rötterna.

Gamla Äppelträd

Etablerade äppelträd är betydligt mindre känsliga för eventuell torka än nyplanterade. Dessa träd behöver i allra flesta fall inte vattnas alls, utöver den nederbörd vi får under sommarmånaderna.

Men vill du ta extra väl hand om ditt äppelträd kan du rotbevattna under våren – och sedan täcka jorden omkring trädet med kompost för att hindra evaporering.

Med en sådan bevattning klarar sig ett gamalt äppelträd ypperligt bra genom hela sommaren – förutsatt att ingen extremtorka förekommer. Men även då klarar sig trädet – men skörden kan påverkas eftersom att den kräver mer vatten.


Vattna vid Torka

Vid ordentligt torka mår äppelträd bättre av att få vatten – men inte nödvändigtvis mycket bättre. Allt beror på hur torkan påverkar trädet. Träd är betydligt tåligare än andra växter, och klara mer krävande temperaturer än exempelvis buskar.

Vid ordentlig torka kommer bladen på äppelträdet att ge vika först – eftersom att dessa är den svagaste delen på trädet.

Torka i kombination med blommning innebär påfrestning som bör handeras med bevattning. Äppelträdet prioritera inte sina blad när frukten kommer.

Tidigare gröna blad, som övergår till gulare nyans är första tecknet på att trädet vattendepoer börjar sina. Vill du ge äppelträdet bästa möjligt förutsättning att bära frukt bör du undersöka jorden vid ihärig torka under sommarmånaderna.

Gör så här: Stick ner en skruvmejsel på ca 20 cm, i jorden omkring trädet. Den bör gå ner utan större bekymmer med hjälp av enbart kraften från armarna. Om inte bör du ge äppelträdet en ordentligt rotbevattning. I dessa fall fall är det mycket jord som behöver återfuktas!

Vattna på Våren

Våren ställer inte speciellt höga krav på våra äppelträd gällande bevattning. Däremot kan perioden vara ett ypperligt tillfälla att “preppa” jorden med näring och vätska. Mest för att skämma bort trädet, och det bästa möjligt förutsättning att utvecklas.

Efter en ordentligt bevattning och tillskott på näring kommer äppelträdet att stå sig genom sommaren Högst troligt utan att behöva vattnas, även om ytterligare en ordentligt rotvattning i mitten på sommaren inte skadar.

Vattna Äppelträd med Näring

Vattna med Urin

Urin används som näring till mängder med olika växter över hela världen – i vissa delar mer än andra. Kina har tagit användadet av urine som näring till jordbruk till en helt ny nivå. Det kan tyckas “äckligt” att beblanda äppelträd med urin till en början, utan att förstå dess påverkan på naturen.

Urin är kväverikt, och äppelträd behöver kväve. Utöver kväve innehåller urin mängder av andra vitaminer och mineraler – givetvis baserade på vad vi stoppar i oss genom föda.

Användandet av urin som näring till äppelträd innebär inte att vi ställer oss och kissar på trädet. Urinet späds ut med 10 delar vatten – och blir så sk. guldvatten. Guldvatten har socialt accepterat i större uträckning och kan med fördel användas på allt som växer. Prova så får du se!

Lämna en kommentar